Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan Svete prepodobne Teodore

24.09.2023. - Kultura

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju dan svete prepodobne Teodore koja je uspjela da okaje svoje grijehe iako je prevarila muža.

 

 

Teodora je bila svetiteljka koja je živjela u 5. veku prije nove ere u Aleksandriji. Prevarila je svog muža, a na preljubu je nagovorila vračara.

I odmah nakon toga počela je da je grize savjest. Ošišala se i obukla u muško odijelo, pa stupila u muški manastir Oktodekat pod muškim imenom – Teodor.

NJen trud, post, bdijenje, poniznost i plačno pokajanje zadivili su svu bratiju. Oklevetana od neke bludne djevice, da je s njom zatrudnjela, Teodora se nije htjela pravdati smatrajući tu klevetu kao kaznu Božju za svoj raniji grijeh. Izgnana iz manastira ona je sedam godina provela prebijajući se po šumi i pustinji, i još uz to njegujući dijete one bludnice.

Posle sedam godina primio ju je iguman u manastir, gde je proživjela još dve godine, pa se upokojila u Gospodu. Tek tada monasi su spoznali, da je to bila žena, a igumanu se javio angel i objasnio mu sve. NJen muž tada dođe na sahranu, i osta do smrti u keliji svoje bivše žene.

Nekoliko godina kasnije proglašena je za sveticu zato što se smatra da je bila istinska pokajnica koja je junačkim trpljenjem okajavala samo jedan svoj grijeh, na koji ju je sam Satana nagonio.

Hrišćanstvo propovijeda i da bi na današnji dan muškarci trebalo da pronađu snage da svojim ženama oproste grijeh, kao što je to učinio Teodorin muž.

Žene koje su upale u ovaj grijeh trebalo bi da se iskreno pokaju, i usvoje molitvu kojom će jačati svoje biće i suzama okupati svoj pad.

Teodora jadna, u grijeh zapletena,
Teodora slavna, od grijeha proštena,
Jedan grijeh otkupi stotinom vrlina
I milošću vječnom Božijega Sina.
Odgurnu od sebe đavolska šaptanja,
I krotko pretrpi ljudska klevetanja.
Udubljena umom u Gospoda svoga
Oslobodi misli praha zemaljskoga.
Božijoj se volji pokori do kraja
Zato se spodobi Božijega Raja.
Sveta Teodoro, rajska žitelnice,
Sad pomozi nama, Božja ugodnice!
Da se i mi grešni grijeha izbavimo.
U naselja rajska s tobom uselimo.
Moć se tebi dade, prije i posle smrti,
Sve vražije spletke da možeš satrti;
Bog ti silu dade zbog ljubavi tvoje,
Od sile se tvoje i demoni boje.
Sa svima svetima Hristu se pokloni
I napasti ljute od nas ti otkloni.

 

izvor:Agencije/FOTO:SPX