Crkva danas slavi Svetog mučenika Isidora Hionskog

27.05.2023. - Kultura

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 14. maja po crkvenom, a 27. maja po gregorijanskom kalendaru

 

Isidor Hioski je hrišćanski svetac i mučenik. Za vrijeme carovanja Dekija ovaj Isidor je uzet sa ostrva Hiosa i silom odveden u vojsku.

On je odmalena bio hrišćanin i život je provodio u postu, molitvi i dobrim djelima. Pa kad se u vojsci prokazao kao hrišćanin, uzeo ga je vojvoda na odgovor i savjetovao mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima.

 Ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj biće sa mnom i ja sam u NJemu, i ostaću NJemu, i neću prestati da ispovijedam NJegovo sveto ime dokle je duh u tijelu mome
Tada je vojvoda naredio da najpre biju Isidora volovskim žilama, a potom da mu odsijeku jezik. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je i bez jezika Isidor Duhom Božjim govorio i ispovijedao ime Hristovo, a da je vojvodu postigla kazna Božja, i da je on na jedanput zanijemio. Nijem vojvoda je dao najzad znak da posijeku Isidora. A Isidor se obradovao toj presudi pa hvaleći Boga, izašao na gubilište gdje mu je glava odsječena 251. godine. NJegov drug Amonije sahranio je tijelo njegovo.

Tropar
Mučenik Tvoj Gospode, Isidor, u stradanju svome je primio nepropadljivi vijenac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobijedi, a razori i nemoćnu drskost demona: NJegovim molitvama spasi duše naše.

 

izvor:magazin.novosti/Foto: SPC