Zahvaljujući prijavama aktivista zaustavljena eksploatacija šljunka u slivu rijeke Drine | Bijeljina.com

Zahvaljujući prijavama aktivista zaustavljena eksploatacija šljunka u slivu rijeke Drine

11.09.2023.

Aktivisti koji se bore za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj su u poslednjih mjesec dana zabilježili dvije velike pobjede, nakon što su njihova upornost i redovno praćenje stanja donijeli konkretne rezultate.

 

 

Naime, po prijavama aktivista inspekcije su izašle na teren i na dvije lokacije utvrdile da su tvrdnje aktivista bile osnovane, nakon čega su preuzele dalje korake.

U Polomu kod Bratunca, mještani su protestima zaustavili planirani početak radova na eksploataciji šljunka iz rijeke Drine i uputili prijavu Republičkoj upravi za inspekcijske poslove smatrajući da izvođač radova nije imao dokumentaciju kao dokaz o rješenim imovinskim odnosima. Iako je izvođač imao zaključen ugovor za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala sa institucijom „Vode Srpske“, neriješena pitanja pristupnih puteva i lokacija za odlaganje materijala, kao i bunt mještana rezultirali su time da nadzorni organ naloži zaustavljanje svih daljih radova na ovoj lokaciji.

“Nejasno nam je kako je taj šljunkar uopšte mogao dobiti saglasnost dok nije riješio osnovno pitanje pristupa rijeci. Ne radi se o odlaganju radova do daljneg, već ih uopšte neće biti, jer naši mještani su odlučni da nema te cijene kojom bi dozvolili da se uništi plaža na koju smo ponosni, ribarska staza, da se šljunak vadi neposredno kod naših kuća, jer znamo šta ostaje iza tih šljunkara”, rekli su mještani Poloma povodom informacije o zaustavljanju radova.

Takođe, u slivu rijeke Bosne, nakon prijava aktivista, Odjeljenje za inspekcijske poslove Grada Doboj donijelo je rješenje o uklanjanju nelegalno izgrađenih objekata neposredno uz korito rijeke Bosne, iz razloga što investitor ne posjeduje građevinsku dozvolu. Osim toga zabranili su izvođenje bilo kakvih građevinskih radova na lokalitetu te su naložili da se sve vrati u prvobitno stanje. U pitanju su objekti koji zauzimaju 760 kvadratnih metara površine i potporni armirani zid dužine 70 metara.

 

“Da inspekcijski organi nisu donijeli ove mjere i rješenja to bi bio vrhunac korupcije kada je u pitanju ponovno ugrožavanje grada Doboja. Konkretno u ovom slučaju investitor ni u kom slučaju po slovu zakona ne može dobiti dozvole za građenje objekata, a suprotno ovome sve ćemo smatrati teškim oblikom korupcije, sve do uklanjanja objekata”, stav je aktivista iz sliva rijeke Bosne na epilog ovog slučaja.

 

 

Aktivisti su, navodi se u saopštenju Društva “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”, još jednom pokazali da se upornošću mogu zaustaviti nepravilnosti i stvarati pozitivne promjene. Pozivaju sve građane da im se pridruže i da dignu svoj glas protiv nezakonitog uništavanja i ugrožavanja vodnog bogatstva. Od posebne je važnosti prekinuti praksu stavljanja interesa pojedinaca ispred interesa zajednice .

 

 

Bijeljina.com