Uskoro prvi informacioni sistem u lovstvu u regionu

15.01.2023. - Društvo

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je Srni da će u Srpskoj uskoro biti uspostavljen prvi informacioni sistem u lovstvu, što će biti prvi takav sistem u regionu.
Minić je istakao da će taj informacioni sistem doprinijeti monitornigu divljači i svih potencijala lovišta u Srpskoj, a biće od značaja i u razvoju lovnog turizma.

ZAINTERESOVANOST ZA KOMERCIJALNI LOV NA DIVOKOZU, VUKA, DIVLJU SVINJU I MEDVJEDA

On je naveo da postoji izražena zainteresovanost lovaca za komercijalni lov posebno vrsta divljači kao što su divokoza, vuk, divlja svinja i medvjed, dodajući da se komercijalni lov organizuje u privrednim lovištima, a sve češće i u lovištima čiji su korisnici lovačka udruženja.

“Svaka jedinka divljači koju lovac odstreli je direktan prihod korisniku lovišta, a koji se ulaže u prihranjivanje divljači iznošenjem hrane u lovište, zaštitu i uzgoj divljači, odnosno za sprovođenje uzgojnih mjera u lovištu. Svaki dolazak lovca turiste u jedno od naših lovišta je promocija Republike Srpske, divljači kao dobra od opšteg interesa, promocija naših prirodnih ljepota i doprinos razvoju turističke ponude što će nam biti jedan od ciljeva u budućem periodu”, naveo je Minić.

On je naglasio da je lov značajan potencijal ne samo za korisnike lovišta već i za turizam i razvoj turističke ponude, što je prepoznala i Vlada Srpske. Zato su vidljivi efekti na terenu, zahvaljujući svim mjerama i aktivnostima koje su do sada sproveli Vlada, resorno ministarstvo i Lovački savez Srpske.

POVEĆANA BROJNOST I KVALITET DIVLJAČI – KAMERE SPRIJEČILE KRIVOLOV

“Prije svega povećana je brojnost i kvalitet divljači, zahvaljujući realizovanim projektima za uzgoj i zaštitu divljači, odnosno hranilištima, pojilištima, solilištima i drugim objektima koje su lovci izgradili u lovištu. Postavljanje kamera u lovištu pokazalo se kao vrlo efikasna mjera u sprečavanju i sankcionisanju krivola, ali i osmatranja divljači”, rekao je Minić.

On je dodao da su i lovci uložili dosta vremena, truda i materijalnih sredstava u izgradnju lovno-tehničkih objekata i smještajnih kapaciteta što je sve odličan preduslov za razvoj lovnog turizma, koji se ogleda kroz pružanje lovcima turistima organizovane posjete lovištima, smještaja, potrebne lovačke opremu, transporta i ostalog kako bi lovac mogao da uživa u posmatranju divljači, foto-lovu ili odstrelu divljači.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpkoj stanišni uslovi su prirodni potencijal za uzgajanje skoro svih vrsta divljači zavisno od nadmorske visine i prirodnih uslova.

“Potez od ravne Semberije do Lijevča polja su nizijska lovišta koja su stanište prije svega srneće divljači, fazana, zeca, prepelice i drugih migratornih vrsta ptica, odnosno niske divljači koje su vrlo atraktivne za lov. U planinskim lovištima stanišni uslovi su pogodni za divljač tkz. visokog lova – mrkog medvjeda, vuka, divlje svinje, pjevca velikog tetrijeba, srndaća, divokoze, odnosno vrsta za trofejni lov”, rekao je Minić Srni

 

izvor:Srna/FOTO:Shutterstock