U sarajevskoj opštini Centar nađeno vrijedno arheološko nalazište iz bronzanog doba

24.12.2022. - Društvo

Na području opštine Centar Sarajevo na lokalitetu Vranjače nalazi se vrijedno arheološko nalazište iz bronzanog doba.

 

Po nalogu Opštine Centar Sarajevo Institut za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 2017. godine obavio prospekciju lokaliteta kako bi se utvrdilo da li na njemu postoji arheološki potencijal i iz kojeg perioda, te koliko je to povezano sa obližnjim lokalitetom Debelog brda.

Arheološko područje – Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat, općina Novo Sarajevo i Centar, se nalazi na zapadnom izdvojenom obronku masiva Trebevića, koji se izdiže oko 170 metara nad dolinom Miljacke, na 746 metara nadmorske visine.

 

Foto: Općina Centar

Prilikom vršenja arheoloških istraživanja na lokalitetu Vranjače utvrđeno je da se pronađeni materijal odnosi na materijal koji uglavnom pripada Glasinačkoj kulturi bronzanog doba i onaj koji je pronađen na lokalitetu Debelo Brdo.

U decembru 2022. godine urađena je prva faza sistematskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Vranjače. Na navedenom području otvoreno je šest ručnih sondi različitih dimenzija, a u pojedinim je pronađena veća koncentracija praistorijske keramike koja je srodna keramici koja je pronađena na lokalitetu Debelo brdo.

Foto: Općina Centar

Osim otvaranih arheoloških sondi na lokalitetu se koristio LIDAR – lasersko skeniranje iz zraka – uz naknadnu obradu od strane stručnog tima koji radi na filtriranju podataka, digitalizaciji, vektorizaciji i modeliranju. Na osnovu tih snimaka, moguće je dobiti 3D sliku strukture tla ispod biljnog pokrova u šumi. Korištenje LIDAR-a predstavlja inovaciju u bosanskohercegovačkoj arheologiji.

U okviru Dunavskog transnacionalnog programa finansijski je podržan projekat pod nazivom “Arheodunav“ (Arheodanube), gdje je nosilac Gradska Opština Ptuj iz Slovenije, a partner između ostalih i Opština Centar Sarajevo.

Foto: Općina Centar

Ukupna vrijednost projekta je oko dva miliona eura, koji ima za cilj pripremu konkretnih planova, treninga i alata za očuvanje i promociju arheoloških nalazišta i njihovo inkorporiranje u nove turističke inicijative.

Zahvaljujući Archeodanube projektu, Opština Centar Sarajevo je pokrenuta inicijativu za sistematska arheološka istraživanja koja prethode izgradnji budućeg arheološkog parka “kroz vrijeme“, od praistorije pa sve do proteklog rata 1992.-1995. godine, saopštili su iz Opštine Centar.

 

izvor:RadioSarajevo/Agencije/FOTO: Opština Centar