U Drinu ispušteno 12.000 komada mlađu potočne pastrmke

30.09.2022. - Društvo

Na lokacijama Petriča, Bujakovići i Skelani u srebreničkoj opštini danas je obavljeno poribljavanje rijeke Drine u koju je ispušteno 12.000 komada mlađu potočne pastrmke.
Mlađ je nabavljena iz ribogojilišta “Ugarski brzaci” iz Kneževa, rekao je ribočuvar i aktivista Sportskog ribolovnog društva “Mladica“ Srebrenica Zlatan Marčeta.

Prema Marčetinim riječima, sredstva za ovu namjenu obezbijedio je Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda.

On je naglasio da je ovo nastavak višegodišnje prakse poribljavanja i brige o zaštiti ribljeg fonda u Drini.

Marčeta kaže da su prethodna poribljavanja pokazala da se mlađ potočne pastrmke brzo prilagovđava i opstaje u drinskoj vodi.

 

izvor:Srna/FOTO:Srna