U 18 hraniteljskih porodica u Bijeljini zbrinuto 20 djece i odraslih

12.10.2022. - Društvo

U 18 hraniteljskih porodica u Bijeljini zbrinuto je 20 djece i odraslih i za isplatu ovog prava utrošeno je 78.227 KM za devet mjeseci tekuće godine, navodi se u informaciji o zaštiti socijalno ugroženog stanovništva pripremljenoj za oktobarsku sjednicu Skupštine grada.


Pravo na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje u punom iznosu refundira Republika, u Bijeljini koriste 24 lica, a za njegovo ostvarivanje je za proteklih devet mjeseci izdvojeno 23.253 KM.

Ovo pravo ostvaruju djeca i omladina sa fizičkim, mentalnim, čulnim i kombinovanim smetnjama, koja su nakon osnovne škole, a najkasnije do 30. godine, uključena u proces obrazovanja.

Pravo na smještaj u ustanovu ostvaruju 92 lica, od čega je 16 djece i 76 odraslih osoba, a cijenu smještaja korisnika obuhvaćenih sistemom socijalne zaštite određuje Republika Srpska i kreće se od 390 KM do 725 KM, u zavisnosti od psihofizičkog stanja korisnika.

Za smještaj korisnika u ustanove je u tekućoj godini utrošena 399.751 KM.

U evidenciji Centra za socijalni rad je pet lica koja koriste pravo na njegu i pomoć u kući koje obuhvata usluge održavanja lične higijene i higijene stana, spremanje obroka i nabavku lijekova, a zaključno sa septembrom za ovu je namjenu utrošeno 8.150 KM.

 

izvor:Srna/FOTO:Nezavisne