Nisu stvoreni uslovi za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2”

14.02.2024. - Društvo

Najvažnije je obezbjediti nesmetan rad Rudnika i termoelektrane „Ugljevik“ i eksploataciju dovoljnih količina uglja tokom njenog radnog vijeka.

Responsive image

Ovo je konstatovano na sastanku ministra energetike i rudarstva Republike Srpske Petra Đokića sa predstavnicima uprave matičnog preduzeća „Еlektroprivreda Republike Srpske“ i upravom preduzeća Rudnik i termoelektrana „Ugljevik“ u Banjaluci.

Tema sastanka bili su problemi u poslovanju preduzeća RiTЕ „Ugljevik“ i planovi rada rudnika i termoelektrane tokom vijeka eksploatacije.

Na sastanku je rečeno i da stabilnost rada i poslovanja ovog preduzeća u velikoj mjeri znači i stabilnost elektroenergetskog sektora Republike Srpske.

U vezi sa koncesijom za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, koju je Vlada Republike Srpske 2013. godine dodijelila preduzeću „Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o, konstatovano je da uslovi za vršenje eksploatacije na ovom ležištu nisu stvoreni. 

„Koncesionar nije dobio odobrenje za eksploataciju, tako da eksploatacija ne može početi. Da bi mogao vršiti eksploataciju, koncesionar mora da ima prethodno odobrenu projektnu dokumentaciju i da ima adekvatnu dozvolu za eksploataciju, što u ovom trenutku nije slučaj. Nepotrebno je manipulisati sa činjenicom da se radi o završenoj aktivnosti“, rekao je Đokić dodajući da je potrebno uložiti napor u razgovorima sa svim stranama da se pronađu rješenja koja će osigurati nesmetan i stabilan rad RiTЕ „Ugljevik“, kao i da je interes države i svih učesnika da se u tom pravcu djeluje.

Takođe, tokom sastanka je naglašena potreba većih investicionih ulaganja u RiTЕ „Ugljevik“ kako bi se očuvao i zaštitio sistem u cjelini. Ovom prilikom je rečeno da se, u tom cilju, svi međusobni odnosi između matičnog preduzeća i RiTЕ „Ugljevik“ moraju uređivati na solidarnom principu, uz puno razumijevanje prava, obaveza i pozicija predmetnih strana.

Sastanku su prisustvovali izvršni direktori u Matičnom preduzeću Ivan Koprivica i Blagoje Šupić, direktor RiTЕ „Ugljevik“ Diko Cvjetinović i ostali članovi uprave RiTЕ „Ugljevik“.

Izvor:atv