Rekordnih milion maraka za radna mjesta licima sa invaliditetom

05.01.2023. - Društvo
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske u prošloj godini obezbijedio je rekordnih milion maraka za samozapošljavanje i zapošljavanje lica sa invaliditetom, rekao je direktor ove javne ustanove Stevica Dronjak.

 

 

Fond se finansira isključivo iz posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida kojeg plaćaju poslodavci koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih, a priliv po tom osnovu u 2022. godini je 7.032.988 KM.

“Pravo na povrat doprinosa u 2022. godini ostvarila su 893 poslodavca za ukupno 1.184 zaposlena lica sa invaliditetom u 55 lokalnih zajednica Republike Srpske”, rekao je Dronjak Srni.

On je naglasio da je u prošloj godini prvi put uvedena održivost zaposlenosti kao nova stimulativna mjera za koju je donesen odgovarajući pravilnik, a s ciljem unapređenja položaja lica sa invaliditetom i zadržavanja postojećih radnih mjesta.

“Putem javnog poziva finansirali smo sa 305.000 KM održivost zaposlenosti za 104 lica sa invaliditetom u komponentama za samostalne preduzetnike, poslodavce i komercijalna poljoprivredna gazdinstva”, pojasnio je Dronjak.

Komponenta ekonomske podrške koju je Fond finansirao u prethodnom periodu predstavlja poseban vid neformalnog zapošljavanja lica sa invaliditetom, pretežno u ruralnim sredinama, u vidu robnih paketa koja se realizuje posredstvom republičkih organizacija sa statusom od javnog interesa.

“Putem javnih poziva koje objavljujemo realizovano je 142.500 KM ekonomske podrške za 57 lica sa invaliditetom”, precizirao je Dronjak.

Sa 192.000 KM Fond je finansirao zapošljavanje i samozapošljavanje 46 lica sa invaliditetom posredstvom tri javna poziva, i to dva raspisana u 2021. godini, a jedan u 2022. godini.

“Sva tri javna poziva realizovana su u toku 2022. godine. Od formiranja ustanove, to je prvi put da se u toku iste kalendarske godine javni poziv i raspiše i realizuje”, dodao je Dronjak.

On je istakao da je prošlu godinu obilježio i program finansiranja igrališta za djecu sa teškoćama u razvoju i specifičnim razvojnim potrebama u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Fond ima 11 zaposlenih i jednog pripravnika.

 

izvor:SrnaGlas Srpske/FOTO:IlustracijaGlas Srpske