Plate funkcionera trebaju biti dostupne na internet stranicama

25.05.2022. - Društvo

Javnost ima pravo znati informacije o iznosu plata službenika, a te informacije trebaju biti dostupne javnosti i bez podnošenja zahtjeva za pristup informacijama, njihovim periodičnim objavljivanjem na službenoj internet stranici javnog organa.

vo je mišljenje Ombudsmana za ljudska prava BiH koje su poslali na upit Komisije za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, ova Komisije je poslala upit Ombudsmanu za ljudska prava u kojem traži uputstvo/mišljenje o načinu postupanja po zahtjevima za pristup informacijama kojima se traže podaci o platama i naknadama izabranih dužnosnika u Federaciji BiH. U upitu se navodi da se sve češće dostavljaju zahtjevi za pristup informacijama o platama i naknadama izabranih funkcionera u Federaciji BiH, te se u vezi s tim postavlja pitanje da li se trebaju dostavljati svi podaci u vezi s platama i naknadama izabranih funkcionera u Federaciji BiH, odnosno koji se podaci dostavljaju, a koji se ne trebaju dostavljati.

Ombudsman je mišljenja da su lične informacije u vezi sa ovim jedino podaci o eventualnim odbicima od plate za alimentaciju, kredit, naknadu za članstvo u sindikatu i slično.

“Takve informacije bi trebalo da budu izuzete u smislu člana 8. Zakona o slobodi pristupa informacija BiH”, mišljenja je Ombudsman.

Izvor:Srpskainfo/Foto:Siniša Pašalić