Osnovcima iz Dvorova održano predavanje o zaštiti reproduktivnog zdravlja

13.05.2022.

U Osnovnoj školi ,,Dvorovi”u Dvorovima načelnik Ambulante za specijalističke konsultacije iz ginekologije dr Bojan Stević održao je predavanje učenicima sedmog i osmog razreda sa temom ,,Reproduktivno zdravlje”.
Doktor je učenicima objasnio da reproduktivno zdravlje podrazumijeva usklađenost i normalno odvijanje funkcija reproduktivnog sistema u tjelesnom, psihičkom i socijalnom smislu. Ono je bitno jer omogućava ljudima da se osećaju dobro, da vole i budu voljeni i da ostvare jednu od najlepših uloga u životu, a to je roditeljstvo.

Zaštita reproduktivnog zdravlja uključuje edukaciju o seksualnosti i reprodukciji, savjetovanje o planiranju porodice, zdravstvenu zaštitu reprodukcije, prevenciju, dijagnostiku i liječenje različitih bolesti i poremećaja, prekide trudnoće, kao i prevenciju seksualnog zlostavljanja i brigu o žrtvama. Pojedini problemi s kojima se mladi susreću zahtijevaju timski pristup različitih stručnjaka u području adolescentnog zdravlja.

,, Primjer dobre prakse u našoj školi su i ova predavanja na kojima se otvoreno razgovara o reproduktivnom zdravlju koje je važna komponenta u sazrijevanju mladih osoba. Cilj ovih predavanja je da se spriječi prerano i nezaštićeno stupanje u seksualne odnose, brojne neželjene posledice neznanja i predrasuda, različite forme seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i nasilja koje je danas prisutno kod mladih i da doprinese razvoju tolerantnih i kvalitetnih odnosa među polovima i među ljudima uopšte”, istakao je ovom prilikom  direktor škole Čedo Janković.

Bijeljina.com