Nisu izglasali odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja  | Bijeljina.com

Nisu izglasali odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja 

18.05.2023.

Odbornici Skupštine grada na današnjoj redovnoj sjednici nisu izglasali odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 6.341.675 KM.

Odluka je odbijena sa 21 glasom protiv i tri uzdržana odbornička glasa. U pitanju je dug fizičkih i pravnih lica na ime neplaćene komunalne nadoknade u dužem vremenskom periodu. Ova odluka je već odbijena na jednoj sjednici Skupštine grada. 

Odbornik Vaso Arsenović je u svojoj diskusiji istakao da treba pronaći efikasniji način za naplatu fakturisanih potraživanja, dok je odbornik Anka Todorović naglasila je da je nepošteno da nei građani redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu naplate komunalne nadoknade, dok drugi to svjesno izbjegavaju I prolaze bez bilo kakvih posljedica.

 

Bijeljina.com