Na izgradnji dionice auto-puta kroz Srpsku radi sve više žena

15.03.2023. - Društvo

Iako je mali procenat žena zaposlen u građevinskom sektoru u Republici Srpskoj, ali i BiH, u proteklom periodu došlo je do pozitivnih promjena, pa je tako na projektu izgradnje dionice auto-puta na koridoru 5c, kroz Srpsku, odnosno obilaznice oko Doboja, angažovan veći broj njih.

 

To je u stvari i bio cilj Evropske investicione banke (EBRD), koja je finansirala ovaj projekat, a kako ističe Manuela Nesl, direktorka Kancelarije EBRD-a u BiH, stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu nije samo rodno pitanje, već i ekonomski prioritet za BiH.

“Ekonomsko osnaživanje žena je ključno za bilo koju zemlju kako bi napredovala ka svom punom ekonomskom potencijalu. Podaci nam govore da, sa značajnim razlikama u platama i sa manje od deset odsto radne snage u građevinskom sektoru u BiH čine žene, koje su više koncentrisane na administrativna zanimanja”, rekla je Neslova za “Nezavisne novine”.

Kako kaže, na ovome su 2019. godine počeli raditi sa “Autoputevima RS” i “Autocestama FBiH”, time podržavajući zapošljavanje žena, rodne akcione planove i pružajući mogućnosti za obuku mladih.

“Iako određeni procenat zaposlenosti žena nije uslov za naše finansiranje, EBRD apsolutno nastoji da promoviše jednake mogućnosti kroz svoja ulaganja zajedno sa svojim klijentima, uključujući i ‘Autoputeve RS’ u BiH, i očekujemo da će 40 odsto naših ukupnih investicija doprinijeti rodnoj ravnopravnosti do 2025”, rekla je Neslova.

Jasna Dragojević, saradnica za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja u “Autoputevima RS”, za “Nezavisne novine” kazala je da se u okviru izgradnje ove dionice radilo na promovisanju poslovnih prilika za žene u građevinskom sektoru, u smislu rodne ravnopravnosti i većeg ekonomskog učešća žena u građevinskim projektima.

“Objavljivanjem tendera za izvođača radove 2020. godine to smo već uključili kao jedan od uslova koji bi trebalo da ima uspješan ponuđač, pa smo zajedno sa izvođačem radova, firmom ‘Integral inženjering’, sproveli akcioni plan sa konsultantima EBRD-a o aktivnostima koje smo trebali uraditi u okviru projekta. Konsultant je već u jednom od prvih izvještaja istakao da smo na dobrom putu te da postajemo preduzeće za primjer, jer radnici imaju pozitivnu percepciju preduzeća, gdje su jednake mogućnosti za žene i muškarce”, rekla je Dragojevićeva.

Ističe da su ranije obilazili škole u Doboju, s obirom na to da je tu najviše njihovih gradilišta, gdje su inženjerke djeci pričale o benefitima i pozitivnim iskustvima ovog posla, a kako bi se razbile predrasude da je ovo zanimanja rezervisano za muškarce.

“Želimo da ohrabrimo djevojčice da se upisuju u srednje tehničke škole, a i dalje ćemo nastaviti saradnju sa obrazovnim institucijama”, dodaje ona.

Kako kažu iz firme “Integral inženjering” za “Nezavisne”, u skladu sa ugovornom obavezom na poslovima projektovanja i izvođenja ovih radova, oni su povećali broj žena angažovanih na jednom građevinskom projektu.

“U tu svrhu razvili smo cjelovit dokument pod nazivom ‘Rodni akcioni plan’ te uz stručnu konsultantsku pomoć i nadzor konsultanata EBRD-a uspješno sprovodimo planirane mjere. To uključuje pitanja izbora i povećanog zapošljavanja žena, prilagođavanje politika ljudskih resursa, prilagođavanje radnih procesa ženama, stvaranje uslova rada na gradilištu prilagođenih ženama i slično. Sa 14,4 odsto zaposlenih žena u građevinarstvu, ova kompanije je iznad prosjeka, koji u BiH iznosi 6,2 odsto, a samo na projektu izgradnje obilaznice Doboj angažovano je oko 19 odsto žena u različitim ulogama”, navode iz “Integral inženjeringa”.

Ističu da ravnopravno i veće učešće žena u građevinarstvu u uslovima povećane svijesti o rodnoj jednakosti, u uslovima digitalizacije i automatizacije građevinskih mašina, kao i u uslovima socioekonomske krize u regionu više nije pitanje “da ili ne”, već “kako”.

 

izvor:nezavisne/FOTO: Agencije/Capital