Na današnji dan puštena prva pruga u BiH u saobraćaj

24.12.2022. - Društvo

Prva pruga u Bosni i Hercegovini puštena je u saobraćaj 24. decembra 1872. godine, kolosijeka od Banje Luke do Dobrljina duga 101,6 kilometara.

 

Izgrađena je kao dio Carigradske magistrale koja je prema planovima Turske, trebala povezati Carigrad sa Bečom. Poslije Berlinskog kongresa 1878. godine Austrougarska je okupirala Bosnu i Hercegovinu i odmah počela intenzivnu gradnju pruga. Okupacione trupe su gradile pruge na liniji svog prodora u Bosnu da bi osigurali snabdijevanje trupa.

Već u septembru 1878. godine, započeta je gradnja uzane pruge od Bosanskog Broda do Sarajeva. Desetog dan septembra 1878. godine, u Derventi je osnovana prva direkcija bosanskohercegovačkih željeznica,  pod nazivom “Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica”. Osoblje Direkcije sačinjavalo je sedam austrougarskih oficira i vojnih činovnika, 30 civilnih činovnika iz Austrougarske i veći broj drugog osoblja – isključivo stranaca. Domaći radnici su bili pomoćno osoblje.

Iz Rumunije, gdje je završavana pruga uzanog kolosjeka Temišvar-Oršava, prebačene su lokomotive i raspoloživi vagoni, vlasništvo firme “Higel i Sagel” koja će graditi i pruge u Bosni. Ta okolnost je odredila budući karakter bosanskohercegovačkih pruga, a to su bile uzane pruge kolosijeka 0,76 m.

Prugu za Derventu gradilo je 40 inžinjera i 4.000 radnika, a trasa je imala nekoliko vrlo teških tačaka. Nije bilo vremena za izradu bilo kakvih tehničkih studija i elaborata. U prvoj fazi izgrađene pruge, stepen tehničke ispravnosti bio je na najmanjem mogućem tehničkom nivou i jedva je zadovoljavao minimum za bezbojedno odvijanje saobraćaja.

 

izvor:RadioSArajevo/FOTO: Pexels / Ilustracija