Kako do turističkih vaučera?

12.05.2022. - Društvo

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, kojim se propisuje postupak dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj.
Izmjenama ovog zakona, obezbjeđuje se pravni osnov za dodatni podsticaj turističkoj privredi i građanima Republike Srpske, a koji su u prethodnom periodu realizovani kao mjera Kompenzacionog fonda.

Takođe, Nacrtom zakona smanjuju se formalnosti u postupku izdavanja licence za obavljanje poslova turističke agencije, usaglašava sadržaj Strategije razvoja turizma Republike Srpske sa sistemskim propisima u oblasti strateškog planiranja i predviđa osnov Ministarstvu trgovine i turizma za davanje saglasnosti na standarde održivog turizma – saopšteno je iz Biroa Vlade.

Vlada RS donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava Ministarstvu privrede i preduzetništva na ime podsticaja za povećanje plata radnika u iznosu od tri miliona KM.

Navedena sredstva su namijenjena za isplatu podsticaja za povećanje plata radnika privrednim subjektima koji su u toku 2021. godine izvršili povećanje u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi RS i Pravilnikom o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar – septembar 2021. godine. Prema izvještaju, za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica korona virusa u navedenom periodu izdvojeno je 87,5 miliona KM.

Cilj osnivanja ovog fonda je saniranje posljedica i poteškoća nastalih zbog pandemije korona virusa, a ostvaruje se pružanjem direktne podrške preduzetnicima koji su pretrpili štetu, usljed širenja virusa korona, Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, zdravstvenom sektoru i zaposlenima u javnom sektoru koji su obavljali poslove pod posebno otežanim uslovima rada usled pandemije.