Italija sedam godina odbija da prizna bh. vozačke

17.05.2023. - Društvo

Već sedam godina traju pregovori BiH i Italije da ta zemlja prizna naše, a mi njihove vozačke dozvole.

Nešto je “blaža” situacija kada je riječ o Španiji, s kojom ovaj proces vodimo već pet godina.

Na ove probleme je ukazano na sastanku ministra komunikacija i transporta BiH Edina Forte sa direktoricom Generalnog direktorata za mobilnost i transport u Evropskoj komisiji Monom Bjorklund.

“Na sastanku je ukazano na problem neopravdano dugih pregovora o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola te je ministar Forto naveo primjer pregovora sa Španijom i Italijom koji se vode posljednjih pet, odnosno sedam godina”, rečeno je iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH su za “Nezavisne novine” precizirali da se rješavanje pitanja o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola između BiH i drugih država rješava na različite načine, u zavisnosti od toga koji je način prihvatljiv drugoj ugovornoj strani, shodno njenom unutrašnjem zakonodavstvu, ali i spremnosti za rješavanje istog pitanja.

“Tako je ovo pitanje riješeno bez potpisivanja bilo kakvog bilateralnog akta sa Danskom, Francuskom, Austrijom, Australijom i Katarom”, precizirali su iz Ministarstva.

Naime, ugovorne strane su međusobno razmijenile važeće propise ili druge relevantne informacije o postupku izdavanja vozačkih dozvola, organu nadležnom za izdavanje itd, i time je omogućeno izdavanje zamjenskih vozačkih dozvola.

“Sa državama sa kojima nije bilo moguće na taj način riješiti pitanje priznavanja i zamjene vozačkih dozvola pokreće se inicijativa za zaključivanje bilateralnog sporazuma, odnosno deklaracije ili slično”, naveli su iz Ministarstva.

Kada je riječ o međusobnom priznavanju dozvola s Italijom, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je još 27. juna 2016. godine donijelo Odluku o prihvatanju sporazuma i odredilo potpisnika.

“Od tada je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH uputilo brojne pozive drugoj strani za potpisivanje sporazuma”, tvrde u Ministarstvu.

U međuvremenu pojavila su se otvorena pitanja za koja Ministarstvo komunikacija i transporta BiH još, tvrde, nije dobilo povratne informacije druge strane.

“Upućene su brojne urgencije da se postupak zaključivanja okonča, ali bez zvaničnog odgovora nadležnog organa Italije”, tvrde iz Ministarstva.

Kada je riječ o problemu sa Španijom, iz Ministarstva tvrde da je diplomatskim putem upućen poziv španskoj strani da se organizuje potpisivanje sporazuma.

“Do danas nemamo povratnu informaciju o njihovoj spremnosti. Posebno je važno istaći da je Ambasada BiH u Madridu izuzetno aktivna u ovom procesu i da smo u stalnoj komunikaciji kako bismo okončali aktivnosti zaključivanja sporazuma”, tvrde iz Ministarstva.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport Republike Srpske, kaže da problem nepriznavanja bh. vozačkih dozvola postoji u 14 ili 15 zemalja EU, iako su se naši profesionalni vozači pokazali odličnim.

“Naši vozači su vrhunski, imaju najmanji procenat saobraćajnih nezgoda kako kod nas, tako i u zemljama EU. Svi koji su otišli odavde su profesionalni. Međutim, jeste to problem ne samo u Italiji i Španiji, nego u 14 ili 15 članica EU naše vozačke dozvole nisu priznate”, rekao je Grbić za “Nezavisne novine”.

Zatražene olakšice
Na sastanku ministra komunikacija i transporta BiH Edina Forte sa direktoricom Generalnog direktorata za mobilnost i transport u Evropskoj komisiji Monom Bjorklund, Forto je zatražio olakšice za bh. vozače u EU.

Konkretno, on je zatražio da Evropska komisija podrži inicijativu za izuzimanje profesionalnih vozača iz uredbe EU prema kojoj državljani trećih zemalja mogu boraviti u Uniji 90 dana u 180 dana, kao što su izuzeti piloti i pomorske flote.

 

izvor:nezavisne/FOTO:Pixabay