Ilegalna prodaja cigareta na ulici i dalje cvjeta

25.06.2022.

Slika uobičajena, bilo da je ljeto ili zima. Na bijeljinskom gradskom trgu, oko Robne kuće “Pobjeda” i na ulazu u Zelenu pijacu, mogu se vidjeti prodavci nelegalnih cigareta bez akciznih markica. Uglavnom ih prodaju starije i sredovječne žene koje kažu da su socijalno ugrožene, nezaposlene ili sa malim penzijama. Sličnih prizora, vjerovatno, ima i u drugim gradovima. Ljudi kupuju, jer, u ovim teškim vremenima svaka marka, koja ostane u džepu, dobro dođe.

    

Posmatra li se ovaj problem šire, dolazi se do zaključka  da ilegalna trgovina duvanom i duvanskim proizvodima predstavlja globalni problem. Prema posljednjim istraživanjima, u BiH oko 35,3 odsto od ukupnog broja pušača konzumira cigarete nabavljene na crnom tržištu.

Zemlje regiona, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, ratifikovale su Protokol o uklanjanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, dok institucije BiH još uvijek nisu pokrenule proceduru pristupanja pomenutom sporazumu. Treba znati i to da je ratifikacija i implementacija pomenutog Protokola jedan od uslova za EU integracije. Trenutna situacija, očigledno je, vjerovatno odgovara krijumčarima nelegalnih cigareta, posrednicima u trgovini, ali i pojedinim političarima na vlasti.

Konkretan povod za ovaj  tekst bilo je obavještenje, istaknuto na ulazu u Gradsku upravu Bijeljina.

Odjeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave reagovalo je na prijavu grupe građana, od 22. februara ove godine, koji su prijavili više osoba zbog nelegalne prodaje cigareta bez akciznih markica na Trgu kralja Petra Prvog Karađorđevića i u Ulici Nikole Tesle broj osam, na ulazu u Zelenu pijacu.

 “ Obavještavamo vas da je Gradska tržišna inspekcija postupila po vašoj prijavi  više puta u prethodnom vremenskom periodu i da je privođeno više osoba koje su zatečene u nelegalnoj prodaji cigareta na navedenim lokacijama. Prilikom tih kontrola oduzeta je veća količina cigareta bez akciznih markica Uprave za indirektno oporezivanje Banjaluka, za koje su sačinjeni zapisnici, a prema osobama koje su prometovale takve cigarete, preduzete su zakonom predviđene sankcije. Vanredne kontrole još uvijek nisu završene, trajaće i u narednom periodu, jer je problem kompleksan i nije ga moguće riješiti u roku od mjesec do dva dana”, navedeno je u odgovoru koji je potpisala šef Odsjeka za inspekcijski nadzor u oblasti prometa i zaštite zdravlja Milena Savić.

Milena Savić je pojasnila za “Bijeljina.com” da je ovo inspekcijsko odjeljenje  u više navrata, uz asistenciju policije, izlazilo na teren, pronalazilo osobe koje se bave nelegalnom prodajom cigareta, identifikovalo ih i sankcionisalo.

“ Mnogi od onih, koje uhvatimo na djelu, mole, plaču, neki su padali i u nesvijest pred inspekcijom. Obično smo oduzimali robu i izdavali prekršajni nalog. Svi oni se sklone sa ulice jedan kraći vremenski period i ponovo se vraćaju na ulicu da prodaju nelegalne cigarete. To vam je kao vozač koji više puta ponovi prolazak kroz crveno na semaforu, iako je svjestan da čini prekršaj. Međutim, mi se pitamo, šta radi privredna inspekcija, šta radi Granična policija, SIPA i drugi nadležni organi i institucije”, kaže Milena Savić.

Zbog crnog tržišta duvanskih proizvoda državni, odnosno entitetski budžeti svake godine ostaju bez gotovo milijardu KM, ali i legalna duvanska industrija gubi stotine miliona KM.

Svetozar Mihajlović, svojevremeno je obavljao funkciju predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, a vlasnik je bijeljinskog “Duvana”, izuzetno dobro je upućen u ovu problematiku. On kaže da postoji više uzroka koji  održavaju u životu  crno tržište cigareta i rezanog duvana.

“Osnovni uzrok je nesklad između visokih cijena cigareta i životnog standarda konzumenata ovih proizvoda. Naravno, ne treba izostaviti sveprisutnu korupciju, nedovoljan rad inspekcijskih organa, povezanost  pojedinih zaposlenih službenika na Carini i u Graničnoj policiji, kao i samih uvoznika, kako bi se izbjeglo plaćanje carine, akciza i PDV-a. Takve cigarete se, uglavnom, nabavljaju preko Crne Gore, dok je rezani duvan, uglavnom, domaće proizvodnje. UIO BiH, zbog koruptivnih razloga, izbjegavaju saradnju sa ostalim institucijama sistema na entitetskom nivou radi smanjenja crnog tržišta duvana i duvanskih proizvoda. Jedan od uzročnika postojanja crnog tržišta rezanog duvana svakako su i izrazito niske otkupne cijene domaćeg duvana (oko tri KM), kao  i simbolični podsticaji proizvođačima duvana od entitetskih nivoa vlasti”, ističe Svetozar Mihajlović.

I na kraju, ovo jeste samo pokušaj da se rasvijetli jedan eklatantan ekonomski i društveni problem koji je, uistinu, kompleksan i teško rješiv. Ulični prodavci nelegalnih cigareta su samo vrh ledenog brijega koji godinama pritiska i državu i građane. Smjelosti ili želje da se taj ledeni brijeg bar malo pomjeri, za sada još uvijek nema.

Bijeljina.com