Godinama nijedna optužnica za nesavjesno liječenje u Banjaluci | Bijeljina.com

Godinama nijedna optužnica za nesavjesno liječenje u Banjaluci

14.09.2023.

Iako u posljednjih tri godine za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći nije podignuta ni jedna optužnica u Banjaluci, reklo bi se da vještaci medicinske struke u gradu na Vrbasu imaju šarolike izgovore za nevještačenja u ovim predmetima

U banjalučkom Okružnom tužilaštvu kazali su za portal banjaluka.com da su od 2019. godine do 7. septembra ove godine zaprimili 27 prijava za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći. 

“Od navedenih prijava, 19 je riješeno donošenjem tužilačkih odluka i to u 17 predmeta donesena je naredba o nesprovođenju istrage, a u dva naredba o obustavi istrage”, kazali su u OT Banjaluka dodajući da se osam predmeta nalazi u radu kod postupajućih tužilaca.

Kako su istakli, na ovim predmetima neophodno je angažovanje vještaka medicinske struke koji utvrđuju određene činjenice koje nisu pravne prirode, ali su važne za donošenje konačne odluke. 

Iako je u 13 banjalučkih predmeta naloženo medicinsko vještačenje, podaci OT BL su pokazali da je samo u jednom slučaju angažovana ustanova iz Banjaluke. 

“U sedam predmeta po sudskom vještaku medicinske struke iz Tuzle (specijalista sudske medicine, specijalista –patološke anatomije i forenzički patolog), u jednom JZU “Zavod za forenzičku psihijatriju” Sokolac, te u jednom predmetu vještačenje je obavio specijalista oralne hirurgije i implantologije vještak iz oblasti stomatologije i implantologije i oralne hirurgije iz Bijeljine. U tri predmeta je angažovan Univerzitet u Beogradu Institut za sudsku medicinu “Milovan Milovanović“ i u jednom predmetu JZU “Zavod za sudsku medicinu RS” Banjaluka”, kazali su u OT BL.

Iako su vještaci iz drugih zemalja, pa i FBiH, skuplji od onih iz iz Republike Srpske, očigledno je da su angažovaniji na banjalučkim predmetima iz ove oblasti.

Odgovore na pitanja da li je riječ o nestručnosti naših medicinskih vještaka ili o izbjegavanju rada na lokalnim predmetima tražili smo od direktora Centra za vještačenje “Zenit” iz Banjaluke Dragana Salića.

Kako je Salić kazao za portal banjaluka.com, vještaci iz Banjaluke, ali i cijele RS vrhunski su stručnjaci, ali navodi razloge zašto ih nema u banjalučkom tužilaštvu.

“Smatram da je jedan od glavnih razloga slabo plaćanje stručnjaka iz ove oblasti. Pričamo o vrhunskim stručnjacima koji rade na složenim predmetima za koje dobiju od 300 do 500 KM”, rekao je Salić ističući da vještaci isplatu čekaju i do godinu i po.

Salić dodaje da nije isključeno i da pojedini medicinski vještaci odbijaju predmete zbog sukoba interesa, ali to rijetko jasno kažu.

“Kada vještak vidi koji predmet treba da radi kaže: “Ja sam zauzet na drugim predmetima”, maltene ne kaže istinu tužiocu”, pojasnio je Salić dodajući da je u tom slučaju tužilac nemoćan i mora da nađe drugog vještaka.

Nemoguće je da su u ranije pomenutim predmetima svi banjalučki vještaci medicinske struke bili u sukobu interesa, ali su vrlo vjerovatno bili “zauzeti”. 

Banjaluka.com, J.Stanić