Evo kako je u Bijeljini obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine | Bijeljina.com

Evo kako je u Bijeljini obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

06.06.2022.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, u Bijeljini je juče organizovan niz aktivnosti – između ostalog i panel-diskusija o stanju životne sredine na području Bijeljine.

Gradonačelnik Ljubiša Petrović je rekao da se Bijeljina pridružila građanima više od 140 zemalja svijeta koje obilježavaju ovaj dan, da je pokrenut niz tema i, istovremeno, nastavljena akcija čišćenja na lokalitetu Eko jezera. On je naglasio da je, sa administrativne strane, u proteklom periodu bilo značajnih aktivnosti koje će u budućnosti dati doprinos zaštiti životne sredine.

“U proteklom periodu smo formirali Radnu grupu sastavljenu od članova javnog i nevladinog sektora koja će izraditi dokument koji ćemo mi, kao Prijedlog odluke, proslijediti u skupštinsku proceduru. Ta odluka o komunalnom redu ima zadatak da pomogne u pomijeranju kaznene politike do zakonskih maksimuma, dok ne dođe do promjene odgovarajućih zakona”,  kazao je Petrović.

Napomenuo je i da je poražavajuća činjenica da je za ovu godinu budžetom predviđeno oko 800.000 KM za održavanje čistoće grada. To nije dovoljno, a krivac za tako mali iznos sredstava je skupštinska većina.

Ekolog iz Kine, Hao Ču, daje svoj doprinos zaštiti životne sredine u Semberiji, te je, tokom njenog tarajanja, podržao uspješnu akciju „April – mjesec čistoće.

“Zaštita životne sredine je naša obaveza, jer to ne može uraditi neko drugi umjesto nas. Svi žele da uživaju u ljepoti ovog barskog sistema, ali prije svega treba da radimo na tome da ga održimo čistim. Nadam se da će svi da nam se pridruže, jer priroda pripada svima”, rekao je kineski ekolog.

Milojko Todorović, predsjednik Planinarsko-ekološkog društva „Majevica“ govorio je o stanju životne sredine u Bijeljini i istakao da je stanje veoma loše. Tu se, prije svega, misli na odlaganje smeća, odnosno divlje deponije.

“Kultura odnosa stanovništva prema otpadu je na niskom nivou. Sve to ugrožava sadašnje, ali i buduće generacije. Krajnje je vrijeme da se svi angažujemo i preduzmemo odgovarajuće mjere. Osim pojedinaca, u sve to istovremeno moraju biti uključene lokalna zajednica i država. Sankcije zbog nesavjesnog odlaganja otpada moraju biti strožije”, rekao je Todorović.

Snežana Jagodić Vujić iz Ekološkog udruženja Eko-put govorila je o značaju kampanje koja je prezentovana.

“Naše udruženje je 2016. godine započelo kampanju uspostavljanja zaštićenog područja u sistemu starog drinskog toka, a od 2019. godine rade se ozbiljna naučna, biološka, istraživanja vrsta koje se nalaze u sistemu toka Drinice. U međuvremenu, održani su sastanci sa Ministarstvom za ekologiju, Republičkim zavodom za kulturno-istorijsko i prirodno nasleđe. Pronađeno je, nekoliko vrsta gmizavaca koje su jedinstvene na teritoriji BiH”, rekla je Jagodić Vujić.

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine završeno je interaktivnim predavanjem pod nazivom “Održivo upravljanje i zaštita vodnih resursa”, koje je u Muzeju Semberije održala profesorka Mladenka Novaković sa Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

” Zaštita životne sredine obuhvata različitu primjenu resursa – vode, vazduha i zemljišta. Korišćenje vode je neminovno – koristimo je u svakodnevne svrhe, a pogotovo u industriji i kao vodu za piće. Prvo treba uspostaviti  monitoring, odnosno, praćenje kvaliteta svih voda, od podzemnih, do otpadnih. Veoma je važno i prečišćavanje otpadnih voda, ukoliko želimo usklađenost sa pravilima EU “, rekla je Novakovićeva.

Ona smatra da je potrebna i odgovarajuća zakonska regulativa. Važnost vode se ne dovodi u pitanje, ali je bitno imati na umu da  to nije obnovljiv resurs.

Bijeljina.com/Foto:Grad Bijeljina