Evo kako će izgledati novo šetalište u centru Bijeljine

10.06.2022.

Bliži se 30. jun rok za završetak radova rekonstrukcije bijeljinske ulice Patrijarha Pavla.

U Odjeljenju za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine smo dobili odgovor da je u  toku  kompletiranje prve faze radova, od raskrsnice ulica Patrijarha Pavla i Karađorđeve ulice, do ulaza u sjedište Eparhije Zvorničko-tuzlanske, čime će prva faza radova biti kompletirana.

“Ova faza izvođenja radova obuhvata okvirno 70% radova koji se odnose na izgradnju sistema odvodnje, popločavanje ulice, izgradnju fontane, hortikulturalnog uređenja, javne i dekorativne rasvjete .

Takođe, trenutno su započeti radovi i na II fazi uređenja, koja obuhvata dionicu od ulaza u sjedište Eparhije Zvorničko-tuzlanske, do ulice Žrtava fašističkog terora, gdje su u toku radovi na popločavanju ulice ,izgradnji javne i dekorativne rasvjete”, kaže za portal Bijeljina.com Bogdan Tadić načelnik Odjeljenja.

Uskoro nova šetačka zona u Semberiji

On dodaje da će se u skladu sa regulacionim planom “Centar grada”, izvršiti rekonstrukcija ulice Patrijarha Pavla sa izmjenom režima saobraćaja, kojim je predviđeno da ova ulica u Bijeljini  postane šetačka zona.

“Pretvaranjem ulice Patrijarha Pavla u pješačku zonu, centar Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Karađorđevića, preko ulice Patrijarha Pavla, i ulice Žrtava fašističkog terora, povezaće se sa gradskim parkom, i predstavljaće jednu ambijentalnu cjelinu, namijenjenu primarno pješačkom saobraćaju, šetnji i odmoru.

U građevinskom dijelu izvršiće se rekonstrukcija ulice u cijelom profilu, popločavanje behaton pločama, postavljanje dekorativne rasvete, hortikulturalno uređenje ulice, i postavljanje modernog urbanog mobilijara (klupe i kante za smeće). Obuhvat u kome će se vršiti popločavanje u uređenje ulice iznosi 3.300,00 m2, a dužina same ulice je 250,00 m”, ističe Tadić.

U dijelu ulice Patrijarha Pavla iza zgrade muzeja biće izgrađen mini trg, sa fontanom, dekorativnom rasvjetom, urbanim mobilijarom, i hortikulturalnim uređenjem.

Bijeljina.com