Danas isplata socijalnih prava

06.07.2022.

U Republici Srpskoj danas je počela redovna isplata prava na dodatak na djecu, materinski dodatak, te pomoći za opremu novorođenčeta za juni, saopšteno je iz Fonda za dječiju zaštitu Srpske.
Biće isplaćena i prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i naknada roditelju – njegovatelju ili njegovatelju.

Junska isplata dodatka na djecu obuhvata 20.778 djece, odnosno 12.094
korisnika – roditelja za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu
vulnerabilnih kategorija.

Za isplatu tog prava obezbijeđeno je ukupno 2.525.709 KM.

Materinskim dodatkom za jun obuhvaćeno je 5.077 majki/porodilja, za
šta je izdvojeno 2.056.185 KM.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarile su 122 majke/porodilje, odnosno 93 trećerođene i 32 četvrtorođene
djece.

Za isplatu ovog prava izdvojeno je 70.200 KM.

Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 337.000 KM za
658 porodilja/majki, odnosno 674 djece/novorođenčadi.

Isplatom za jun za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju
izdvojeno je ukupno 336.707 KM, za ukupno 634 roditelja/njegovatelja.

Na osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog
odsustva za prošli mjesec izdvojeno je i isplaćeno 6.355.342 KM.

Iz Fonda za dječiju zaštitu naveli su da se korisnici za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti filijalama tog fonda, u mjestima u kojima imaju prebivalište.

 

izvor: Srna/ FOTO: