Bijeljinci da dostave prijedloge riješenja za plansko uređenje “Ledinaca 2”

25.05.2022.

Skupština Grada Bijeljina, na sjednici održanoj 14.04.2022. godine, donijela je Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 8/22). Odlukom je za nosioca pripreme ovog dokumenta prostornog uređenja određeno Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina, koje na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), objavljuje:

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANIM LICIMA
za dostavljanje prijedloga i sugestija za planska rješenja u obuhvatu Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini

Pozivaju se zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini da nosiocu pripreme plana, Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu, vezano za izradu Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini.
Prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje putem pošte na adresu Grad Bijeljina Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, putem pisarnice Gradske uprave i imejla: [email protected]
Informacije o obuhvatu Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje.

Bijeljina.com