20 hiljada građana RS se nije prijavilo za zdravstveno osiguranje

07.08.2022. - Društvo

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ponovo poziva građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a posebno oni koji su ranije bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti, da se jave nadležnim poslovnicama Fonda i da regulišu status svog osiguranja.

Iz Fonda podsjećaju da od 2020. godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, odnosno lica preko Zavoda za zapošljavanje mogu da budu prijavljena na zdravstveno osiguranje samo u periodu dok primaju novčanu naknadu za nezaposlenost.

Međutim, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju uvedeno je, pored ranijih, “redovnih” osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, još 13 novih osnova. Tako je svim osobama koje su ranije bile prijavljene po osnovu nezaposlenosti omogućeno da se na osiguranje prijave po nekom od drugih zakonom predviđenih osnova.

Uprkos tome, kao i ranijim pozivima Fonda, prema evidenciji Fonda oko 20.000 građana još nije regulisalo svoj status.

“Napominjemo da i ova lica zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste zdravstvenu zaštitu. Međutim, po ukidanju vanredne situacije, ova lica će izgubiti pravo korišćenja zdravstvene zaštite, te je jako važno da u nadležnim poslovnicama se prijave na zdravstveno osiguranje na jedan od zakonom predviđenih osnova”, kažu iz Fonda.

Pretpostavka je i da upravo zbog vanredne situacije i pandemije virusa korona mnogi građani se nisu ni prijavili na zdravstveno osiguranje, jer je i Fond donio odluku da dok traje vanredna situacija svi građani, i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama.

“Napominjemo da to ne znači da nije potrebno da se uplaćuju doprinosi i da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja. Naprotiv, po ukidanju vanredne situacija, svi oni koji nisu prijavljeni na osiguranje po nekom od predviđenih osnova, kao i oni za koje se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, neće moći koristiti svoja prava iz zdravstvenog osiguranja. Zbog toga još jednom pozivamo građane da iskoriste ljetnji period, kada su manje gužve u našim poslovnicama, da provjere status svog osiguranja i prijave se na osiguranje ukoliko to još nisu učinili“, naglasili su iz Fonda.

Na zdravstveno osiguranje se građani mogu prijaviti i po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko nemju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcojom, oboljeli od rijetkih bolesti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.).

Na ovaj način su zaštićene najugoženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje.

Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu.

Osobe koje se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.

Izvor:Agencije