EU Delegacija i GIZ otvorili javni poziv za partnerstva u oblasti tehnoloških inovacija

09.02.2023. - Biznis

 

 

BiH, Sarajevo – Inno DIGI/EU4 Digital SME tim održao je hibridni događaj na  kojem je svečano objavljen Prvipoziv za podnošenje prijedlog projekata za pružanje podrške inovativnim tehnološkim projektima.

Poziv je namijeljen javno-privatnim i privatno-privatnim partnerstvima između industrije, udruženja, poslovni mreža i institucija za istraživanje i razvoj kako bi se postigla tehnološka transformacija malih i srednjih preduzeća, s ciljem podrške njihovom rastu i primjeni njihovih inovativnih rješenja.

Pozi vsuobjavili Gilles Rebattet, šef sekcijeo peracija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu pri Delegaciji EU u BiH, Eva Näher, direktorica programa u GIZ-u i SnežanaTomašević, grant menadžerica u GIZ-u.

 

Javni poziv je nastojanje projekta EU4DigitalSME koji finansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke (BMZ), a implementira GIZ, da poveća kapacitet BiH u podršci razvoju privatnog sektora kroz inovacije i digitalizaciju. Poziv je fokusiran na transfer znanja i razmjenu sa organizacijama za istraživanje i razvoj (Reasearch & Development) iz zemalja Zapadnog Balkana, a ukupan budžet iznosi 700.000,00 EUR.

„Slogan nam je – Zajedno do inovativnih modela poslovanja. Šta to znači za Bosnu i Hercegovinu? Uvjereni smo da će inovacije i digitalizacija učiniti poslovanje malih i srednjiih preduzeća konkurentinijim, dovest će do boljih partnerstava, postat će bolji, otporniji na krize, a definitivno nam je najvažnije stvaranje povoljnog poslovnog okruženja upravo za mala i srednja preduzeća. Pored uspostavljanja digitalnih inovacijskih habova (DIH) koje GIZ podržava, u ovom dijelu je sada ključna saradnja između privatnog i naučno-istraživačkog sektora“, istakla je tokom predstavljanja PozivaEva Maria Näher,voditeljica Programa inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH, GIZ.

Više od 98% svihprivatnih preduzeća u BiH su mala i srednja preduzeća; čine oko 68% svih radnih mjesta i doprinose oko 62% ukupne dodane vrijednosti u BiH. Sektormalih i srednjih preduzeća stoga je od najveće važnosti za stvaranje radnih mjesta i prihoda. Većinu novih radnih mjesta otvaraju izvozno orjentisana mala i srednja preduzeća, uključujući i ona u brzorastućem IT sektoru. Doprinos povećanju upotrebe digitalnih tehnologija i digitalnih inovacija rezultirat će povećanim performansama i konkurentnošću kako malih i srednjih preduzeća, tako i relevantnih davatelja usluga na domaćim, regionalnim i međunarodnim tržištima.

 

Prilikom prezentcije javnog poziva, Snežana Tomašević, menadžerica granta, GIZ istaklaje da da je cilj realizacije digitalizacije poboljšanje ekosistema za mala i srednja preduzeća, te jačanje malih i srednjih preduzeća u što bezbolnijem procesu prolaska na digitalizaciju. U ovom kontekstu, očekuje i saradnju unutar zemalja Zapadnog Balkana.

 

„Od poziva očekujemo da se uspostavi saradnja između privatnog sektora i akademije. Očekujemo da ćemo imati minimalno 7 projekata saradnje između privatnog i akademskog sektora. Također, očekujemo da će bar 5 ovih projekata imati uspostavljenu saradnju sa drugim zemjama Zapadnog Balkana, s obzirom na naš cilj uvezivanja. Vjerujemo da će svaki od ovih projekata generisati minimalno jedno inovativno rješenje, čime bi se osigurala konkurenstnost, rast i otvoreneost ka inovacijama kompanija. Rodna ravnopravnost će biti protkana kroz priču, naime očekujemo da će najmanje 30 posto članova tima biti žene“, dodala je Tomašević.

Na pitanje o tome koji su izazovi Evropske unije u kontekstu ulaganja u digitalizaciju u BiH, Gilles Rebattet, šef sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu pri Delegaciji EU u BiH također je naglasio da su mala i srednja preduzeća centralni dio ovog poziva.

„U ovom okruženju, mala i srednja preduzeća se suočavaju sa sličnim izazovima u razvoju i digitalnim transformacijama, često imaju slab pristup novcu za ove svrhe. Digitalni sektor u BiH nudi usluge koje plasira i na međunarodno tržište, ali za male kompanije u Bosni i Hercegovini, nažalost, naknade za takve usluge su visoke. U procesu digitalizacije i inovacije u BiH veoma je važno uključiti akademsku zajednicu, kako bismo dobili najbolji rezultat saradnje i razvoja. Samo udruživanjem svih možemo postići ovaj efekat“, zaključio je gospodin Rebattet.

Važno je napomenuti da će nakon objave Javnog poziva, za potencijalne kandidate i kandidatkinje biti održane dvije online info sesije, 14. i 16. februara 2023. godine u 12:00 sati. Za više informacija o Pozivu pratite web stranicu EU4DigitalSME.

Vrijednost projekta “EU4DigitalSME” iznosi 6.1 milliona eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 5 miliona eura, a Savezna Republika Njemačka 1,1 miliona eura. Projekattraje do 2024. godine, a provodi ga Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Bijeljina.com