Vozio 130 km/h na putu gdje je ograničenje 60

05.08.2022.

Prema istraživanju anonimnog mjerenja brzine kretanja vozila na području Policijskih uprava u Republici Srpskoj, većina vozača pridržava se propisanih ograničenja brzine, ali za pojedince ta saobraćajna pravila ne važe.

Tako je pri ograničenju brzine od 60 kilometara na čas (km/h) na lokaciji Donja Dragotina na području Policijske uprave Prijedor, u vremenu od 22.20 časova, evidentirana brzina od čak 130 km/h.

Pri ograničenju brzine od 50 km/h na zabilježena je najveća brzina od 103 km/h.

Auto-moto savez (AMS) RS i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS sproveli su tokom juna anonimno mjerenje brzine kretanja vozila na području svih deset Policijskih uprava u Srpskoj.

Na lokacijama devet Policijskih uprava MUP-a RS anonimno je mjerena brzina kretanja vozila pri ograničenju brzine od 60 km/h. Mjerena je i brzina pri ograničenju od 50 km/h na lokacijama šest Policijskih uprava.

Brzina je anonimno mjerena u dnevnim i noćnim terminima. Ograničenja brzine manje se poštovalo u noćnim, nego u dnevnim uslovima vožnje.

Pri ograničenju brzine od 60 km/h anonimno je izmjerena brzina kretanja 8.310 vozila, od kojih 7.070(85,08%) je poštovalo dozvoljenu brzinu. Njihova prosječna brzina iznosila je 45,7 km/h.

Prekoračenje brzine od 10 km/h zabilježeno je kod 818 vozila (9,84%) sa prosječnom brzinom od 64,26 km/h, dok je 303 vozila(3,65%) prekoračilo dozvoljenu brzinu od 10 do 20 km/h sa prosječnom brzinom od 74,11 km/h.

Prekoračenje brzine od 20 do 30 km/h evidentirano je kod 123 vozila (1,48%) i u prosjeku je iznosila 84,77 km/h. Još veće prekoračenje brzine od 30 do 50 km/h zabilježeno je kod 50 vozila (0,6%). Njihova prosječna brzina iznosila je 97,89 km/h.

Zabilježeno je i pet prekoračenja brzine veće od 50 km/h (0,06%). Prosječna brzina kretanja vozila iznosila je 122 km/h.

Minimalna zabilježena brzina pri ograničenju brzine od 60 km/h iznosila je 21 km/h.

Prilikom anonimnog mjerenja brzine na području Policijske uprave Trebinje, na lokacijama sa maksimalnom dozvoljenom brzinom od 50 km/h, evidentirano je 2.655 vozila, od kojih je 1.982 (74,65 odsto) poštovalo dato ograničenje. Njihova prosječna brzina kretanja iznosila je 40,22 km/h.

Do 10 km/h preko ograničenja evidentirano je 495 (18,64%) vozila sa prosječnom brzinom od 54,09 km/h. Od 10 do 20 km/h registrovano je 134 vozila (5,05%) sa prosječnom brzinom 64,28 odsto.

Brzinama većim od 20 do 30 km/h kretalo se 37 vozila (1,39%). Njihova prosječna brzina iznosila je 74,07 km/h, dok je prekoračenje brzine od 30 do 50 km/h registrovano prilikom prolaska 16 vozila (0,6%) sa prosječnom brzinom kretanja od 85,53 km/h.

Jedno vozilo prekoračilo je dozvoljenu brzinu za više od 50 km/h (0,04%) i kretalo se 103km/h.

Minimalna zabilježena brzina pri ograničenju brzine od 50 km/h iznosila je 21 km/h.

AMS RS apeluje na sve vozače da poštuju zakonske propise i ograničenja, kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda u kojima je glavni uzrok neprilagođena brzina kretanja vozila.

Izvor: Mondo