Vlada RS ograničila cijenu peleta

03.11.2022. - Aktuelno

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici donijela Odluku o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta, kojom se propisuje najviša maloprodajna cijena peleta od drveta na 480 KM + PDV po toni u svim pakovanjima, u trgovini na malo na teritoriji Republike Srpske.

Kako su naveli iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a prestaje da važi 31. marta 2023. godine.

“Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 30.000 KM Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci za izradu studije pod nazivom “Istraživanje klimatskih rizika i hazarda u Republici Srpskoj na bazi klimatskih promjena”. Sredstva će obezbijediti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. U sklopu ovih aktivnosti, neophodno je izraditi oko 400 klimatskih mapa, te izvršiti stratešku procjenu uticaja na bazi njihove analize”, stoji u saopštenju.

Izvor: Nezavisne / Nemanja Vukojević