Usaglašeno ukidanje PDV-a na osnovne namirnice

23.08.2022. - Aktuelno
Zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za usaglašavanje teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) usaglasila je danas uvođenje diferencirane stope PDV-a u BiH od nula odsto na osnovne životne namirice, hranu i opremu za djecu, sjemenski i sadni materijal, te od 22 odsto na luksuznu robu.

Na ostale proizvode i usluge primjenjivala bi se dosadašnja jedinstvena stopa PDV-a od 17 odsto.

Prema usaglašenim dopunama Zakona, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zadužena je da precizira na koju će se robu primjenjivati ove stope PDV-a, čija je primjena vremenski ograničena do 31. decembra.

Na inicijativu SDS-a, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je uvođenje stope od pet odsto za prvu kategoriju proizvoda, te stope od 22 odsto za luksuzne proizvode.

Nakon što je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio amandmane srpskog delegata Dušanke Majkić o uvođenju nulte poreske stope za prvu kategoriju proizvoda i ograničavanje primjene zakona do 31. decembra, te davanje UIO da precizira proizvode na koje će se primjenjivati nove poreske stope, uslijedilo je formiranje Zajedničke komisije oba parlamentarna doma za usaglašavanje teksta zakona.

Poslanik SDS-a Mirko Šarović, koji je pozdravio usvajanje nulte poreske stope, rekao je novinarima da je nezadovoljan vremenskim ograničavanjem primjene zakona, te najavio da će odmah u Predstavničkom domu biti pokrenuta procedura da se dogovorena nulta stopa PDV-a primjenjuje trajno.

Prema njegovim riječima, problem je i to što što UIO treba da precizira na koje će se proizvode primjenjivati diferencirane poreske stope umjesto dosadašnje opšte od 17 odsto.

-S obzirom na to da je iz UIO najavljeno za to potrebno vrijeme, osnovano sumnjamo da do primjene nulte, odnosno diferencirane stope ne bi moglo doći u vremenskom roku predviđenom za primjenu zakona, odnosno do kraja godine – rekao je Šarović.

 

izvor:Glas Srpske/FOTO:Glas Srpske