Uručena plaketa dr Zoranu Maletiću za doprinos održavanju sajma ”INTERAGRO”

06.02.2023. - Aktuelno

Međunarodni sajam poljoprivrede ”Interagro”, jedina sajmaska manifestacija tog tipa u Bosni i Hercegovini, postao je prepoznatljiv ne samo u regiji nego i šire. Po uzoru na novosadski sajam vremenom se izgrađivao i stasao u prepoznatljiv brend na ovim prostorima.

Poseban doprinos  razvojnom putu i onome što ”Interagro” sada jeste, svojim zalaganjem i nesebičnim trudom, dao je pomoćnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske g-din dr Zoran Maletić.

U poslijednjih nekoliko godina kao predsjednik Organizacionog odbora Sajma imao je viziju a i cilj da ova sajamska manifestacija bude to što jeste.

U znak zahvalnosti, A.D.”GRAD” Bijeljina kao organizator Međunarodnog sajma poljoprivrede ”Interagro” uručio je dr Zoranu Maletiću plaketu i zahvalnicu za doprinos u organizaciji Sajma.

 

A.D. ”GRAD”  Bijeljina