Uplata doprinosa uslov za korišćenje zdravstvene zaštite

22.05.2023. - Aktuelno

Budući da je Vlada Republike Srpske ukinula vanrednu situaciju u Republici Srpskoj, Fond zdravstvenog osiguranja ponovo poziva građane koji nemaju zdravstveno osiguranje da u nadležnim poslovnicama Fonda regulišu svoj status, saopšteno je iz FZO.

“Takođe, pozivamo i poslodavce da poštuju zakon i uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, kako bi osiguranici koji su prijavljeni na osiguranje mogli nesmetano da koriste svoja prava. Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka”,  dodaje se u saopštenju.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske tri godine, tačnije, od početka pandemija virusa korona finansirao zdravstvene usluge i za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, za šta je izdvojeno više od 150 miliona KM, i po tome smo bili jedinstveni u regionu, budući da nijedna zemlja ovo nije uradila.

“Sa proglašenjem kraja pandemije virusa korona i vanredne situacije, Fond više nema osnova da finansira zdravstvene usluge za neosigurane građane, te je izuzetno važno da se građani koji nisu zdravstveno osigurani prijave na osiguranje, kako bi i dalje mogli da nesmetano koriste zdravstvenu zaštitu. Napominjemo da je Fond kontinuirao pozivao građane da regulišu svoj status i da im „oslonac“ ne bude vanredna situacija, a konstantno smo ukazivali i da vanredna situacija ne znači da poslodavci ne moraju da uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje”,  ističu iz FZO.

Podsjećamo da je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dao brojne mogućnosti prijave na zdravstveno osiguranje, upravo kako bi građani imali što više osnova za zdravstveno osiguranje. Pored 17 osnova prijave na osiguranje, postoje i druge mogućnosti prijave i to po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko građani nemaju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcijom, oboljeli od rijetkih bolesti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.).

Na ovaj način su zaštićene najugroženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje, a doprinosi za njih se uplaćuju iz budžeta Republike. Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava.

Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na zdravstveno osiguranje.

“Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske upravež”,  zaključuju iz FZO.

Izvor:Novosti/Foto:Twitter FZO RS