Srpska dobija Srednju školu za policiju

30.03.2023. - Aktuelno

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o osnivanju Javne ustanove Srednje škole unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u saopštenju Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS, razlozi za osnivanje navedene škole su dugoročno rješenje pitanja ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nastavak tradicije srednjoškolskog policijskog obrazovanja i omogućavanje nastavka policijskog školovanja na visokoškolskim institucijama.

“Prethodno je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske utvrdila da su ispunjeni uslovi za osnivanje škole s obzirom da postoji potreba za školovanjem u zanimanju policajac – tehničar za policijske poslove, da su obezbjeđena sredstva za osnivanje i rad škole, prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, potreban broj nastavnika i stručnih saradnika, obezbjeđeni uslovi za obavljanje praktične nastave, fiskulturna sala i najmanje jedno igralište na otvorenom. Upis učenika u školsku 2023/24. godinu u Srednju školu unutrašnjih poslova biće definisan konkursom koje će raspisati sama ustanova”, navode iz Vlade RS.

Dalje je Vlada usvojila Odluku o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2023/2024. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

“Ovom odlukom odobrava se upis 4.782 studenta u prvu godinu studija prvog ciklusa, od toga  2.655 studenata na Univerzitet u Banjaluci i 1.847 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Pored toga, odobrava se upis 220 studenata na Visoku medicinsku školu u Prijedoru i 60 studenta na Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju. Istom odlukom odobren je upis 1.914 studenata u prvu godinu studija drugog ciklusa u akademskoj 2023/24. godini na javne visokoškolske ustanove u Republici, od tog broja 1.005 studenata na Univerzitet u Banjaluci i  909 studenata na Univerzitet u Istočnom Sarajevu”, navodi se u saopštenju.

Vlada RS donijela je Odluku o izradi Strategije upravljanja mineralnim sirovinama Republike Srpske za period 2024-2033.

Vlada je usvojila i prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, kojom se uređuje način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 (kovid 19).

“Ova Uredba donosi se s obzirom na to da važeća Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19  prestaje da važi 31. marta 2023. godine. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’, a prestaje da važi 30. juna 2023. godine”, ističe se u saopštenju Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS.

Izvor: Nezavisne / Nemanja Vukojević