Sebiji Izetbegović oduzeto akademsko zvanje magistra medicinskih nauka

06.03.2023. - Aktuelno

Senat Univerziteta u Sarajevo danas je održao vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana diploma generalne direktorice KCUS-a i profesorice Medicinskog fakulteta u Sarajevu Sebije Izetbegović.

Senat je danas razmatrao analizu komisije koju je predvodio Muhamed Ajanović, inače dekan Stomatološkog fakulteta.

Komisija je uputila zvaničan prijedlog Senatu da se poništi diploma direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Za ovu odluku je glasalo 30 članova Senata, protiv je bilo pet, a suzdržanih je bilo šest, prenosi Klix.

“Ja sam kao rektor odlučio da dam kratko saopćenje. Odluka koju ću vam pročitati glasi: na osnovu člana 61 Zakona o visokom obrazovanju, Senat UNSA je razmatraući analizu Komisije u predmetu provjere isprave vezane za postdiplomske studije prof.dr. Sebije Izetbegović od 23. februrara na 34. vanrednoj sjednici održanoj danas usvojio analizu komisije. Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojom se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je odbranila magistarsku tezu i time stekla naučni stepen magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasiništavnim predmetni upis. Zadužuje se Medicinski fakultet da pristupi reviziji matičnih knjiga i evidencija”, kazao je Rifat Škrijelj, rektor UNSA.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, ali se može pokrenuti postupak pred sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Izetbegović je danas objavila da će pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA.

Izvor: klix.ba / Foto: Screenshot