Roditeljima djece sa malignim oboljenjem na bolovanju 100 odsto neto plate

21.05.2023. - Aktuelno

Roditelji djece sa malignim oboljenjem, između ostalih kategorija, imaju pravo na neto platu u iznosu od 100 odsto za vrijeme bolovanja za razliku od ranije kada je iznosila 70 odsto, saopštio je Fond zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS).

Iz Fonda podsjećaju da pored ovog prava na bolovanje, zaposleni roditelji imaju mogućnost bolovanja za njegu djeteta ili užeg člana porodice u trajanju do 15 dana po djetetu na godišnjem nivou (ako je riječ o djetetu mlađem od 15 godina) i sedam dana (ako je riječ o djetetu starijem od 15 godina).

“Takođe, pravo na bolovanje roditelji imaju i u slučaju bolničkog liječenja djeteta( u pratnji djeteta), sve dok dijete leži u bolnici, nezavisno da li se radi o liječenju u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ili izvan Srpske”, stoji u saopštenju.

Dalje navode da novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, koji je počeo da se primjenjuje, donosi novine kada je u pitanju odobravanja bolovanja za njegu djeteta mlađeg od 18 godina kod kojeg je UKC RS ustanovio potrebu njege zbog teškog oštećenja zdravstvenog stanja usljed oštećenja moždanih struktura, malignih bolesti i drugih teških oboljenja, jer sada ovo bolovanje propisuje porodični doktor i više nije potrebno rješenje Fonda.

“Naime, prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kao i pomenutim pravilnikom, zaposleni roditelji djece sa navedenim zdravstvenim problemima imaju pravo na bolovanje u trajanju od četiri mjeseca u toku tekuće godine na prijedlog ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Za razliku od ranije kada je bilo potrebno da se za odobravanje ovog bolovanja preda dokumentacija u nadležnu poslovnicu Fonda i gdje je osiguranik na kućnu adresu dobijao rješenje Fonda o odobravanju ovog prava, novim pravilnikom, a na osnovu pomenutog zakona, definisano je da sada to bolovanje propisuje porodični doktor na prijedlog tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite”, saopštio je FZO RS.

Napominju da se ovo bolovanje može iskoristiti po potrebi tokom godine, odnosno ne mora u kontinuitetu u trajanju od četiri mjeseca.

“Ukoliko roditelj želi u kontinuitetu da iskoristi pravo na ovo bolovanje, nakon 30 dana bolovanja, potrebno je dostaviti dokumentaciju nadležnoj prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana”, navodi se u saopštenju.

Osim pomenute novine, novim zakonom, pa samim tim i Pravilnikom, precizirano je i da je obaveza osiguranika koji se nalaze na bolovanju da se svakih 15 dana javlja svom porodičnom doktoru radi obavljanja kontrolnih pregleda, izuzev osiguranika koji se nalaze na bolničkom liječenju.

“Ova odredba u zakonu ugrađena je na prijedlog UKC RS, a Pravilnikom je definisano da, ukoliko se osiguranik ne javi na kontrolni pregled, odnosno ne opravda svoj izostanak, porodični doktor može da ocijeni da je osiguranika sposoban za rad”, kažu u FZO.

Naglašavaju da je novi Pravilnik o postupku utvrđivanja privremene sprječenosti za rad usvojio Upravni odbor FZO RS, budući da je u septembru prošle godine stupio na snagu Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, te je obaveza Fonda da donese i sve nove podzakonske akte koje proizilaze iz ovog zakona.

“Ostale odredbe pravilnika su ostale iste kao i u prethodnom pravilniku, te poslodavci i dalje imaju mogućnost vanredne ocjene bolovanja, kao i mogućnost vanredne kontrole bolovanja. Što se tiče vanredne ocjene bolovanja, zakonom je propisano da je obaveza porodičnog doktora da informiše poslodavaca o ishodu vanredne ocjene”, tvrde u Fondu.

Ističu da je takođe, u cilju što bržeg oporavka i sprječavanja pogoršanja zdravstvenog stanja osiguranika i ovim pravilnikom definisano da osiguranik za vrijeme trajanja bolovanja ne smije napustiti mjesto stalnog prebivališta, osim kada odlazi porodičnom doktoru ili kada je upućen na dijagnostičke preglede i liječenja koja se nalaze van mjesta prebivališta.

“Isto tako, da bi se spriječilo da bolovanja traju duže nego što je neophodno, porodični doktor ne mora da čeka 12 mjeseci kako bi osiguranika uputio na ocjenu radne sposobnosti komisije Fonda PIO RS, nego je taj period skraćen na šest mjeseci neprekidne nesposobnosti za rad, izuzev kada je riječ o trudničkim bolovanjima. Osim toga, u cilju jednostavnijeg tumačenja propisa u praksi, i u ovom pravilniku, kao i u zakonu, jasno je definisano i da se bolovanje može da otvori tek nakon pregleda osiguranika kod ljekara iz odgovarajuće zdravstvene ustanove koja ima ugovor sa Fondom i koji se egzaktno izjasnio da osiguranik nije sposoban za rad”, podsjećaju u FZO RS.

Novi Pravilnik dostupan je na internet stranici FZO RS sa svim propratnim obrascima kao i novim doznakama za bolovanja. Nove doznake će, kako tvrde, pojednostaviti rad porodičnog doktora budući da preciznije definišu dijagnoze, te će i poslodavci znati decidno u kojim slučajevima se plata isplaćuje u punom iznosu za vrijeme bolovanja radnika.

Izvor: Mondo