Regionalna konferencija „Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana“ | Bijeljina.com

Regionalna konferencija „Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana“

29.11.2022.

Catholic Relief Services (CRS) i partneri u Srbiji (Caritas Srbije i Čovekoljublje), u okviru Projekta jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti (PREPS) u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji finansira USAID, organizuju Regionalnu konferenciju „Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana“ u Bijeljini, u Etno selu Stanišići, koja će se održati 1. decembra.

Cilj konferencije je razmjena iskustava iz BiH i Srbije u jačanju efikasnosti Sistema zaštite i spašavanja, primjena mjera smanjenja rizika od katastrofa i kvalitetnog planiranja mjera i aktivnosti u okviru prevencije, odgovora i sanacije kao posljedica katastrofa.

Konferencija će pružiti priliku da se preispitaju napori i spremnost za smanjenje rizika od katastrofa, te da se zemlje i organizacije obavežu na djelovanje u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030. Fokus će biti stavljen i na poboljšanje koordinacije i komunikacije o smanjenju rizika od katastrofa na nivou lokalnih zajednica (gradova/opština i MZ) ali i dvije zemlje.

Projekat jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti u Bosni i Hercegovini i Srbiji realizuje se od oktobra 2020. godine.

Banjaluka.com