Raspisan javni poziv za održavanje riječnih korita

23.01.2023. - Aktuelno

Javna ustanova “Vode Srpske” raspisala je javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje riječnih korita, dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka na 16 lokaliteta na rijekama Ćehotina, Lim, Velika Usora, Vrbanja, Una, Sana, Mlječanica, Drina i Vrbas.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 27. januara do 10.00 časova, a ponude se otvaraju istog dana u 12.00 časova.

Javni poziv dostupan je na zvaničnoj internet stranici Javne ustanove “Vode Srpske” www.voders.org i uvidom u ovaj dokument svi zainteresovani mogu se upoznati sa njegovim uslovima.

Ovlašteni predstavnici ponuđača pozvani su da prisustvuju javnom otvaranju ponuda koje će obaviti nadležna komisija za ocjenu ponuda u prostorijama “Voda Srpske”.

Ponude pristigle poslije krajnjeg roka neće se razmatrati, već će se neotvorene vratiti ponuđaču.

Zainteresovani ponuđači mogu od “Voda Srpske” tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa ovim javnim pozivom i pripremom ponude

 

izvor:Srna/FOTO: Bijeljina.com