Prekidi u snabdijevanju vodom

03.06.2022. - Aktuelno

Planski periodični pregled elektro-energetskih postrojenja na Pumpnoj stanici Obrijež-Hase i prekid u napajanju električnom energijom pumpnog postrojenja, danas od 08:00 do 15:00 časova,  će izazvati i prekid rada PS a to znači da će bez vode, u tom periodu, ostati stanovnici: Hasa, Novog naselja Hase, Obriježi, Brijesnice, Ljeljenče, Šumica i naselja Šubarići u Velikoj Obarskoj.

          Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži i priključenja novih korisnika na vodovodnu mrežu, danas će, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, doći do prekida u vodosnabdijevanju, u trajanju od dva do tri sata, u ulicama: BijeljinskaBraće LazićSave Kovačevića, Omladinska, Salke Bajrića i Nikole Tesle u Janji, uključujući sve priključne, susjedne ulice, kao i u naselju Matkovića sokak u Kojčinovcu.

          Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno,poručili su iz AD Vodovod i kanalizacija

           Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutim lokacijama, da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.