Pregledi jednom mjesečno

12.03.2023. - Aktuelno

U bijeljinskoj bolnici od jedanestog marta, jednom mjesečno ordiniraće doktor Biljana Vučetić Tadić, doktor medicinskih nauka, iz beogradskog Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”. 

 

Pregledi su besplatni, sa uputnicom nadležnog porodičnog ljekara i pedijatra za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. 

 Dolazak dječijeg neurologa u bijeljinsku bolnicu omogućen je angažovanjem menadžmenta ove ustanove, na čelu sa direktorom Zlatkom Maksimovićem. On je doktorki Vučetić Tadić poželio uspješan rad u bijeljinskoj bolnici. 

Dr Biljana Vučetić Tadić zaposlena je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” na Odjeljenju za ispitivanje i liječenje neuroloških i mišićnih bolesti. Završila je užu specijalizaciju iz Kliničke neurofiziologije i epileptologije i magisterijum iz Kliničke i primijenjene anatomije. Odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostički značaj elektroencefalografskog nalaza kod novorođenčadi sa epileptičkim napadima” i ima zvanje naučnog saradnika u oblasti pedijatrije u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” Beograd. Pregled kod dr Biljane Vučetić Tadić može se zakazati putem telefona +387(0)55 415 555, lokal 316 ili lično u pedijatrijskoj ambulanti poliklinike na staroj hirurgiji.

 

Bijeljina.com