Predavanje o istorijatu Crvenog krsta

24.11.2022. - Aktuelno

U Ekonomskoj školi u Bijeljini održano je predavanje o istorijatu Crveni krsta/Crvenog polumjeseca, međunarodne humanitarne organizacije sa sjedištem u Ženevi, čiji je osnivač Anri Dinan (1828 -1910).

 Predavanju su prisustvovali učenici trećeg i četvrtog razreda ove škole i oni su se tom prilikom upoznali sa nastankom i organizacijom Crvenog krsta na nivou nacionalnih država koje su ujedinjene u Međunarodnu federaciju društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca.

Cjelokupnu prezentaciju  vodili su  predsjednik omladine “Crvenog krsta”, Luka Milošević i volonter Katarina Stević i oni su tom prilikom upoznali učenike ove škole sa misijom Međunarodne federacije Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca koja promoviše osnovne principe Pokreta i humanitarnih vrijednosti, a istovremeno koordiniše operacije pomoći žrtvama prirodnih katastrofa, zemljotresa, poplava, požara, te brine o izbjeglicama izvan područja  ratnih sukoba. Osnovna poruka ovog predavanja je bila da Crveni krst radi u korist mira i tolerancije i u skladu sa svojom humanitarnom misijom.

Crveni krst Republike Srpske, važno je i to napomenuti, u ovoj godini obilježava jubilej 30 godina postojanja i rada i pune tri decenije istrajava na pružanju pomoći  onima koji su u nevolji, olakšavajući ljudske patnje, štiteći živote, zdravlje i ljudsko dostojanstvo svih članova našeg društva. Volonteri su učenicima podijelili i promotivne  materijale, tako da su se mogli još detaljnije upoznati sa određenim oblastima koje ih zanimaju.

Bijeljina.com