Poziv “Šumama RS” da poštuju ugovore sa gradskim toplanma

07.09.2022. - Aktuelno

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zahtijeva od JPŠ „Šume Republike Srpske“ striktno poštovanje ugovora u vezi sa snabdijevanjem gradskih toplana u Republici Srpskoj, kao i kontinuiranu isporuku ugovorenih količina drvnih sortimenata kako sezona grijanja ne bi došla u pitanje.Ministarstvo poljoprivrede uputilo je ranije dopis JPŠ „Šume Republike Srpske“ kojim se zahtijeva striktna i prioritetna realizacija ugovora o isporuci drvnih sortimenata za strateška preduzeća.

Napominjemo da će, ukoliko se desi problem sa nedovoljnim snabdijevanjem svih gradskih toplana drvnim sortimentima Ministarstvo poljoprivrede tražiti odgovornost od uprave Javnog preduzeća „Šume Republike Srpske“, kao i direktora šumskih gazdinstava koja ne budu isporučila ugovorene količine i ukoliko sezona grijanja bude ugrožena.

Bijeljina.com