Povjerioci i komintenti se još uvijek nečemu nadaju | Bijeljina.com

Povjerioci i komintenti se još uvijek nečemu nadaju

13.01.2023.

U Bijeljini, kao i u drugim gradovima u Republici Srpskoj, u kojima žive bivši komintenti propale Bobar banke, s posebno izoštrenom pažnjom i interesovanjem prati se suđenje Slavici Injac, bivšoj direktorici Agencije za bankarstvo Republike Srpske koja se tereti za nesavjestan rad u službi u slučaju Bobar banke.

Izricanje presude Slavici Injac, nakon  šest godina trajanja sudskog postupka, najavljeno je za sedamnaesti januar. Slavica Injac je, podsjetimo, jedna od šesnaestoro optuženih u slučaju Bobar banka, a osim nje sudi se i bivšoj direktorici Investiciono – razvojne banke RS, Snežani Vujnić. Svima njima je stavljeno na teret da su organizovanim djelovanjem pričinili štetu od 122,5 miliona KM.

Inače, ni nakon šest punih godina od proglašenja stečaja u bijeljinskoj Bobar banci ne nazire se kraj agoniji koju svih ovih godina proživljavaju povjerioci i štediše ove banke. 

Podsjetimo, Agencija za bankarstvo RS krajem novembra 2014. godine uvela je prinudnu upravu u Bobar banku, jer banka nije radila u skladu sa zakonom. Nepun mjesec kasnije, Banci je oduzeta dozvola za rad i pokrenut je postupak likvidacije. Stečaj je otvoren 24. januara 2017. godine. 

Prije više od dvije godine stečajni upravnik Dušanka Novaković najavila je pripremu djelimične diobe u Bobar banci, čime bi se povjerioci mogli namiriti, bar,  u nekom minimalnim iznosima sredstava koja su svojevremeno deponovali u ovoj banci.

Dušanka Novaković  je u septembru prošle godine izjavila da nije mogla predvidjeti pandemiju virusa korona, kao i ovako spor rad sudova, posebno kada je riječ o sporovima po tužbama povjerilaca, a riječ je o značajnim iznosima većim od pedeset miliona KM. Riječ je o sporovima koje protiv Bobar banke u stečaju vode Investiciono razvojna banka, potražuje oko 30 miliona KM, plus kamate, te Fond zdravstvenog osiguranja, koji potražuje oko 20 miliona KM, plus kamate. Ustvari, pomenuti povjerioci traže izlučenje, što bi podrazumijevalo da se kompletni iznosi, eventualno dobijeni na sudu, mogu naplatiti u njihovu korist. Dakle, riječ je o iznosu većem od pedeset miliona KM, a toliko sredstava Bobar banka trenutno nema na svom računu.

“U pitanju su sporovi izuzetno velike vrijednosti i za njih moramo imati rezervisana sredstva na računu Banke, sve dok se pomenuti sporovi ne okončaju. Za prvu diobu sredstava kočnicu su predstavljala ta dva velika spora i oni su na prvostepenom sudu dobijeni u korist Banke, nakon čega su se povjerioci žalili. Jedan spor je na Višem sudu, po žalbi povjerioca, a drugi je na reviziji, jer je dobijen i na drugostepenom sudu. Ukoliko bismo do kraja 2022. godine riješili spor koji se nalazi na reviziji, mogla bi se uraditi djelimična dioba, ali u manjem iznosu isplate i za prve isplatne redove”, izjavila je tom prilikom Dušanka Novaković, naglasivši da je do 30. juna 2022. godine riješeno 1.150 sudskih sporova.

Ostalo je neriješeno još  oko 257 sporova, od čega je 26 sporova po tužbama povjerilaca, dok je Banka tužilac u 231 sporu. 

“Uz konstantne urgencije sudijama i predsjednicima sudova, ne možemo dati procjenu završetka  tih sprova. Naplata stečajne mase se realizuje konstantno i sa 30. junom 2022.godine na računima imamo raspoloživih 48 miliona KM. Što se tiče stečajne imovine, ona iznosi od oko 12 miliona KM i ona se prodaje u postupcima licitacija. Jedan dio imovine se ne može prodati, jer nije završeno uknjiženje koje je u proceduri i čeka se  na otvaranje postupaka izlaganja od strane RUGIP-a. Isplata sredstava povjeriocima, dakle, zavisi od rada sudova i završetrka sporova koji se još uvijek vode. Posebno smo zainteresovani za okončanje  velikih sporova koji se nalaze na Višem privrednom sudu po žalbi povjerilaca, kao i na reviziji. Po dobijanju konačnih presuda može se uraditi prva dioba sredstava, opet, u skladu sa zakonskim propisima i prioritetima naplate”, izjavila je tom prilikom  Dušanka Novaković, stečajni upravnik Bobar banke. Svi oni koji su oštećeni u slučaju Bobar banka ne gube nadu da će jednog dana naplatiti bar dio novca koji im je u ovoj banci ostao zarobljen, sada već davne 2014. godine.

Bijeljina.com