Političko oglašavanje može se vršiti samo u periodu proglašene predizborne kampanje

01.09.2022. - Aktuelno

Imajući u vidu početak izborne kampanje, 2. septembra 2022. godine, Gradska uprava grada Bijeljina izdaje sljedeće saopštenje za javnost:

 


Reklama u vrijeme predizborne kampanje – političko oglašavanje se sprovodi u skladu sa Izbornim zakonom Republike Srpske i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a prema uslovima propisanim odredbama Odluke o reklamiranju na području grada Bijeljina utvrđenim za pojedine reklame. Političko oglašavanje, kojim se promovišu političke stranke, koalicije i njihovi kandidati i vode predizborne kampanje, može se vršiti samo u periodu proglašene predizborne kampanje.

Svi politički subjekti koji se reklamiraju na području grada Bijeljina u obavezi su da poštuju Odluku o reklamiranju na području grada Bijeljina, te da to čine na mjestima na kojima je to dozvoljeno, odnosno propisano, a to su – megabordi, bilbordi, banderole, oglasne table, dok se na ostalim mjestima ne mogu reklamirati.

Političke partije i kandidati koji se reklamiraju na području grada Bijeljina, moraju imati odobrenje Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Bijeljina, na osnovu kojeg se postavljanje reklame vrši na način i pod uslovima propisanim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, Zakona o javnim putevima, Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, Odlukom o komunalnom redu, Odlukom o načinu i organizaciji javnog prevoza lica i stvari i Odlukom o reklamiranju na području grada Bijeljina.

Za postavljanje reklame iz člana 13. Odluke o reklamiranju na području grada Bijeljina (samostojeći reklamni panoi na krovu objekta, samostojeći reklamni panoi na zemljištu površine preko 12 m², reklamne vitrine površine preko 12 m² i reklamni

panoi na fasadi i ogradi objekta površine preko 2 m²), uz zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje reklame, neophodno je priložiti i lokacijske uslove/odobrenje za građenje izdate od strane Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave grada Bijeljina.

Nadzor na primjenom odredaba Odluke o reklamiranju na području grada Bijeljina vrši nadležna inspekcija i Komunalna policija, a u slučaju nepridržavanja odredbi Odluke o reklamiranju na području grada Bijeljina propisane su novčane kazne za pravna lica u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 150,00 do 200,00 KM, za preduzetnike u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 100,00 do 150,00 KM. Svako kršenje gore navedenih odredbi Odluke o reklamiranju na području grada Bijeljina biće sankcionisano od strane nadležne inspekcije i Komunalne policije.