Penzionerima sa čekom do 350 KM pomoć za grijanje

30.07.2023. - Aktuelno

Ovu vrstu pomoći će dobiti svi penzioneri u Republici Srpskoj koji imaju penziju do 350 KM.

Vlada Republike Srpske izmijenila je Odluku o načinu realizacije paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima kojom se proširuje obuhvat korisnika u Srpskoj za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja, a pomoćnik ministra za socijalnu, dječiju i porodičnu zaštitu Vladimir Makarić za Srnu pojašnjava da se to odnosi na penzionere čija penzija ne prelazi 350 KM bez obzira na to kolika su prosječna primanja članova njihovih domaćinstava.

Riječ je o instrumentu pretpristupne pomoći IPA tri za 2023. godinu, a Makarić ističe da je zahtjev donatora bio da pomoć obuhvati više od 50.000 korisnika, za šta će biti izdvojena 32 miliona KM.

“Ovu vrstu pomoći će dobiti svi penzioneri u Republici Srpskoj koji imaju penziju do 350 KM, osim korisnika srazmjerne penzije. To su korisnici koji osim u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na penziju i u Federaciji ili nekoj drugoj zemlji. Pravo na ovakvu vrstu podrške ima samo jedan član domaćinstva”, rekao je Makarić.

Za ostvarivanje ove pomoći, penzioneri se neće, kao ranije, prijavljivati centrima za socijalni rad, niti je potrebno da im dostavljaju bilo kakvu dokumentaciju, ali će se raditi provjere i dopunjavati spiskovi sa korisnicima koji su u međuvremenu ostvarili pravo na penziju.

“Fond PIO će dostaviti podatke Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da bismo mogli utvrditi pojedinačni iznos po korisniku zato što ćemo ukupan iznos pomoći podijeliti sa brojem korisnika koji su ispunili uslov”, pojasnio je Makarić.

Ranije je definisano da na ovu vrstu podrške mogu računati i korisnici prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite, korisnici prava na dodatak na djecu, nezaposleni borci od prve do pete kategorije mlađi od 60 godina, a koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima.

Podrška je obezbijeđena i za borce od prve do pete kategorije koji su stariji od 60 godina, a nalaze se u stanju socijalne potrebe, prema podacima iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

Vlada Srpske se na ovakvo proširenje obuhvata i redefinisanje ove kategorije korisnika finansijske pomoći za troškove grijanja odlučila s obzirom na veliko interesovanje za ovaj vid pomoći koji je u prethodnom periodu iskazan upravo iz kategorije penzionera.

S obzirom na to da se ova finansijska pomoć dodjeljuje po domaćinstvu, i dalje je predviđeno da pomoć može da primi jedan član domaćinstva koji ispunjava uslove.

Republika Srpska treba da dobije nešto više od 32 miliona KM za podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima. Istovremeno bi za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade Republici Srpskoj bilo alocirano više od 12 miliona KM.

Izvor: Agencije/Foto:Bijeljina.com, Aleksandar Golić