Pacijenti više ne moraju nositi maske u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj

23.06.2022. - Aktuelno

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, novu Uredbu kojom maske više nisu obavezne za pacijente u zdravstvenim ustanovama, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ovom uredbom uređuje se način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje kovida-19, koji izaziva teški akutni respiratorni sindrom korona virus 2, za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

“Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o  načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid-19”, kažu u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da u odnosu na prethodnu, novom Uredbom izvršene su izmjene na način da su postojeće mjere ublažene u smislu da maske nose samo zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama koje obavljaju laboratorijsku djelatnost u neposrednom radu sa pacijentima i za zaposlene i posjetioce u domovima za starija lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika u toku neposrednog kontakta sa korisnicima usluga odnosne ustanove.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a prestaje da važi 30. septembra 2022. godine.