Ovo su razlozi za podnošenje inicijative za opoziv gradonačelnika Petrovića | Bijeljina.com

Ovo su razlozi za podnošenje inicijative za opoziv gradonačelnika Petrovića

12.01.2023.

Skupština grada Bijeljina dobila je Inicijativu za opoziv gradonačelnika Ljubiše Petrovića, koja je podnesena od strane 25 od ukupno 31 odbornika u Skupštini grada. Inicijativu su potpisali odbornici SNSD-a, DEMOS-a, RSS-a, SP, US, SDSS MM, SDA, Pz B, NPS-a i DNS-a.

U Inicijativi je navedeno da su sljedeći razlozi rukovodili odbornike i njihove političke stranke za pokretanje opoziva aktuelnog gradonačelnika: 

1) nije obezbijedio izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, 

2) nije sprovodio odluke Skupštine grada i strateška razvojna dokumenta grada, 

3) nije podnio Skupštini izvještaj o  radu.

 “U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine grada Bijeljina, Inicijativa će odmah biti proslijeđena gradonačelniku i Komisiji za izbor i imenovanja na davanje mišljenja u roku od 15 dana. Nakon toga stiču se uslovi da se o inicijativi raspravlja na sjednici Skupštine grada, za šta je predviđen rok od 30 dana od dana podnošenja Inicijative. O svim daljim postupcima i procedurama javnost će biti blagovremeno obaviještena, navedeno je u saopštenju za javnost koje je proslijeđeno medijima iz Skupštine grada Bijeljina.

Bijeljina.com