Ovo je razlog problema koji imaju pacijenti u banjalučkim ambulantama

04.11.2022. - Aktuelno

Zbog uvođenja novog integrisanog informacionog programa – IZIS u banjalučkom Domu zdravlja rad je otežan i usporen, o čemu smo jutros i pisali.

Iz Doma zdravlja Banjaluka i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za naš portal su detaljno objasnili o kakvom programu je riječ, te koji su to problemi sa kojima se medicinski radnici ovih dana susreću. Takođe, ističu da je to sastavni dio uvođenja novih sistema.

Od 01. novembra novi program

“Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici 01. avgustva 2021. godine u potpunosti su započele rad u novom informacionom sistemu. Prethodno, kroz nekoliko edukacija od strane predstavnika Fonda zdravstvenog osiguranja i implementatora informacionog sistema vršene su pripreme za rad u IZIS-u. Inače tri pomenute organizacione jedinice do tada nisu radile ni u jednom informatičkom softveru na ovaj način. Od 01. novembra 2022. godine sve preostale medicinske organizacione jedinice su u potpunosti počele sa radom u aplikacijama IZIS-a, te dosadašnji informacioni program više nije u upotrebi”, rekli su u banjalučkom Domu zdravlja.

Testiranje i obuka

Kako su dodali, već od 2020. godine, tačnije od 05. oktobra 2020. sve do 31. oktobra 2022. u ovoj ustanovi se vrši testiranje novog IZIS programa. Takođe, ističu da su u nekoliko navrata vršene obuke zdravstvenih radnika, a posljednji ciklus obučavanja završen je krajem proteklog mjeseca.

“Svi medicinski radnici naše Ustanove imali su priliku, u više navrata u prethodnom periodu, da se obuče i pripreme za rad u aplikacijama novog informacionog sistema. Dosadašnji informacioni sistem koji se koristio u Domu zdravlja u potpunosti se razlikovao od IZIS-a. Svaka novina u radu, a posebno u oblasti medicine, iziskuje određeni vremenski period i maksimalne napore za usavršavanje, kako zdravstvenih radnika tako i samog programa, za potpuno prilagođavanje prilikom unosa podataka u elektronske zdravstvene kartone naših pacijenata i optimalnom pružanju zdravstvenih usluga”, ističu u Domu zdravlja.

Poteškoće

Takođe, naveli su i da svi zdravstveni radnici u Domu zdravlja Banjaluka ulažu ogromne napore da prevaziđu teškoće vezane za prelazak na rad u novom informacionom sistemu.

“Ovakav prelazak je uvijek praćen raznim zahtjevima tehničke prirode, ali i obavezom zdravstvenih radnika da u određenom vremenskom periodu savladaju kompleksan program za rad prilikom unosa podataka u zdravstvene kartone pacijenata te uvide dodatne mogućnosti za ubrzavanje evidencije pružanja usluga našim pacijentima i na taj način kontinuirano rade na dodatnom usavršavanju novog informacionog sistema”, rekli su u Domu.

U međuvremenu su, kako kažu, održavani i sastanci radnih grupa Doma zdravlja sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i implementatorima informacionog programa.

“Od početka testiranja programa svi zaposleni radnici naše Ustanove, u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kontinuirano rade na pronalaženju novih mogućnosti za ubrzavanje i usavršavanje IZIS-a i otklanjanju određenih tehničkih prepreka u evidenciji pružanja usluga kako bismo na najbolji mogući način uspjeli odgovoriti zahtjevima naših krajnjih korisnika”, poručuju iz Dom zdravlja.

Pritužbe pacijenata

Takođe, iz banjalučkog Doma zdravlja navode da je od prelaska na novi informacioni sistem bilo pritužbi pacijenata, koje su se pretežno odnosile na vrijeme čekanja u ambulantama prilikom dolaska na pregled.

“Optimalan broj pregleda jednog tima porodične medicine, ali i ostalih timova u svim organizacionim jedinicama, u toku jednog dana, je od 30 do 40 pacijenata. Do sada to nije bio slučaj jer je dnevno, po jednom timu, bilo pregledano i mnogo više pacijenata. Kako bi se izbjegle velike gužve u čekaonicama i skratilo vrijeme čekanja na pregled, apelujemo prema našim sugrađanima da se, putem telefona ili lično, naručuju kod svojih timova porodične medicine. Naravno, svi hitni slučajevi određeni prema stepenu hitnoće zdravstvenog stanja pacijenta, biće u najkraćem roku primljeni i zbrinuti na adekvatan način. Naglasili bismo da su Služba porodične medicine i Služba hitne medicinske pomoći pod dodatnim opterećenjem jer, na dnevnom nivou, obave najveći broj pregleda i pruže isto toliko dodatnih usluga našim pacijentima”, poručuju iz Doma zdravlja.

FZO o stanju Banjaluci

U skladu sa Uredbom o integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, koju je donijela Vlada Republike Srpske, odnosno važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Fond zdravstvenog osiguranja RS je nadležan da uspostavlja, vodi, održava i razvija IZIS, a Dom zdravlja Banjaluka obavezan je da učestvuje u realizaciji i implementaciji.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske su naveli da su svi domovi zdravlja integrisani na ovaj sistem, a posljednji u kojoj je počela implementacija IZIS-a je Dom zdravlja u Banjaluci.

Zbog poteškoća sa kojima se susreću medicinski radnici u Banjaluci, ističu da su predstavnici Fonda, kao i implementatori projekta u stalnoj komunikaciji, ali i na licu mjesta u samoj zdravstvenoj ustanovi kako bi zdravstvenim radnicima maksimalno olakšali da na što lakši način usvoje novine koje donosi IZIS.

“Pored implementatora projekta i predstavnika Sektora za informatiku FZO RS, i ostali radnici Fonda su prisutni u pojedinim ambulantama kako bi bili na raspolaganju kako zdravstvenim radnicima , ali i pacijentima u slučaju da imamo bilo kakvu nedoumicu”, kažu u Fondu.

Takođe, i iz FZO RS navode da su ranije održane i brojne obuke i predavanja za korišćenje ovog sistema kako bi IZIS u praksi bio što funkcionalniji i sprovodiv onako kako je i zamišljen.

“Svjesni smo da svaka promjena u radu izaziva strah od novog i vrijeme da se zdravstveni radnici uhodaju, ali digitalizacija je način života u svim sferama društva, pa samim tim i neminovnost zdravstvenog sistema Srpske”, poručuju iz Fonda.

Takođe, i iz Fonda navode da je održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske.

“Ono što smo čuli od predstavnika ovog Udruženja jeste da su ljekari svjesni značaja IZIS-a i podržavaju njegovu primjenu budući da očekuju da će upravo sa IZIS-om zdravstveni sistem biti dostupniji i efikasniji. Poznato je i da je Fond ranije i prolongirao rokove primjene IZIS-a u punom kapacitetu u zdravstvenim ustanovama, upravo imajući u vidu specifične okolnosti i opterećenost zdravstvenih radnika u pandemiji virusa korona”, rekli su u FZO RS.

IZIS

Iz Fonda podsjećaju da IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica (umjesto zdravstvenih knjižica) i elektronskog kartona.

“Drugim riječima, sada su svi medicinski podaci integrisani na jednom mjestu, za razliku od ranije, kada je svaka zdravstvena ustanova bila jedinka za sebe i samo je ona raspolagala sa podacima o osiguranicima koji su koristili njihove usluge. Dakle, suština IZIS-a je upravo to – da sve zdravstvene ustanove, i privatne i javne, i one sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima ugovor i sa kojima nema ugovor, budu međusobno uvezane, integrisane, odnosno da između njih bude moguća razmjena medicinskih podataka. Što znači, ako je pacijent bio u bilo kojoj privatnoj ustanovi ili više njih, da kada dođe u npr. službu hitne pomoći ili u UKC RS ili u bilo koju bolnicu, da nadležni ljekari, u skladu sa definisanim pravom pristupa, vide koji pregledi su rađeni tom pacijentu u drugim ustanovama, koje terapije je primao itd. To će, između ostalog, spriječiti dupliranje pregleda i doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata na osnovu uvida ljekara u njegov elektronski karton gdje će biti integrisani medicinski podaci o pacijentu iz svih ustanova u kojima mu je pružana zdravstvena zaštita”, zaključili su u Fondu.

Banjaluka.com