Otišao je čovjek koji je plijenio vrlinama i ljudskošću

28.12.2022. - Aktuelno

Profesor dr Dragutin Mirović, dugogodišnji profesor Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina – Univerziteta u Istočnom Sarajevu, preminuo je danas nakon duge i teške bolesti.

Profesor Mirović rođen je 1947. godine u Han Pijesku. Diplomirao je 1977. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao je 1988. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Privredno pravo 2006. godine na Fakultetu spoljne trgovine u Bijeljini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Glavne oblasti interesovanja i istraživanja su mu bile: Poslovno pravo, Pravo EU, Bankarsko pravo.

Imao je izuzetno značajnu ulogu u osnivanju Više škole za spoljnu trgovinu i njenoj transformaciji u Fakultet spoljne trgovine, kasnije Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini. Obavljao je funkciju direktora Više škole za spoljnu trgovinu, a bio je i prvi dekan Fakulteta poslovne ekonomije.

Ostavio je upečatljiv trag i izuzetan naučni doprinos u svojoj akademskoj karijeri. Veliki broj objavljenih naučnih radova, udžbenika, mentorstava na magistarskim, master i doktorskim studijama nastaviće da govore o njegovom životu i djelu.

Ono što prevazilazi sve granice, su njegova posebnost i vrline. Njegova harizma kojom je plijenio, mudrost, iskustvo i znanje koje je nesebično dijelio, nedostajaće, prije svega, njegovoj porodici, ali i kolegama, prijateljima i studentima koji će ga pamtiti po njegovoj posebnosti i ljudskim osobinama koje se rijetko sreću. Komemoracija povodom smrti profesora Mirovića održaće se u četvrtak, 29. decembra u 10 časova u amfitetatru Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini. Termin i detalji vezani za sahranu biće naknadno objavljeni.

Bijeljina.com