Odliv stanovništva ugrožava opstanak 35 opština u RS

24.11.2022.

U Republici Srpskoj trenutno imamo 35 nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština i zbog toga je izuzetno važno iznaći mogućnosti za povećanje prihoda u ovim lokalnim zajendicama. Vlada RS je u proteklim godinama na razne načine pomagala nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine, izjavio je Aleksandar Pantić, generalni sekretar Saveza opština i gradova RS na okruglom stolu posvećenom iznalaženju mogućnosti i rješenja za održiv razvoj nerazvijenih I izrazito nerazvijenih opština.


“Naše je očekivanje da će se takva podrška nastaviti i u narednom periodu. Položaj nerazvijenih opština u Republici Srpskoj treba rješavati na sistemski način, donošenjem odgovarajućih zakonskih rješenja, kao što je zakon o finansiranju održivog razvoja nerazvijenih područja, te formiranje fonda za podsticaj razvoja nerazvijenih opština”, izjavio je Pantić, naglasivši da je cilj ovog okruglog stola iznalaženje konkretnih mjera i prijedloga koji će doprinijeti povećanju prihoda za nerazvijene opštine.

On je tom prilikom istakao da demografska kretanja u BiH i RS direktno utiču na funkcionisanje svih jedinica lokalne samouprave, posebno nerazvijenih i izrazito nerazvijenih.


Načelnici lokalnih zajednica, Nevesinja, Milenko Avdalović, Čajniča, Goran Karadžić, Lopara, Rado Savić, Jezera i Istočnog Starog Grada, Snježana Ružičić i Bojo Gašanović, izjavili složni su u jednom, da pomoć nerazvijenim opštinama mora biti rješavana na sistemski način, jer se u većini tih opština bilježi drastičan odliv stanovništva, pogotovo stručnih, obrazovanih ljudi.


Lokalnim zajednicama, istaknuto je na ovom okruglom stolu, treba omogućiti da se više pitaju oko donošenja zakona i zakonskih propisa koji će pomoći razvoj nerazvijenih opština. Izuzetno je važno naglasiti i to da ovih trideset i pet opština obuhvata gotovo polovinu teritorije Republike Srpske i u njima živi oko 250.000 stanovnika.
Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, istakao je da je zaustavljanje negativnog trenda odliva stanovništva i pravičnija preraspodjela prihoda jedna od najvažnijih društvenih i političkih tema u Republici Srpskoj.

Bijelina.com