Očekuje se pojačana gužva

16.06.2022.

Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu.

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Frekvencija vozila je umjerenog inteziteta, ali tokom dana očekuje se frekventniji saobraćaj, posebno u gradskim zonama.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Vozači teretnih vozila mole se da, kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Zbog izvođenja radova na asfaltiranju magistralnog puta MI-108 Prijedor-Banja Luka, dionica Ivanjska-Dragočaj do 19.06.2022. godine, potpuno je obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na regionalni put R-405a Omarska-Bronzani Majdan-Banja Luka. Pored navedene obilaznice, saobraćaj se može odvijati i mag. putem Prijedor-Koz. Dubica-Gradiška-Banja Luka. Preusmjeravanje se ne odnosi na vozila lokalnog stanovništva kao i na vozila hitnih službi. Napomijemo da se saobraćaj teretnih motornih vozila preusmjerava na putne pravce Omarska-Bronzani Majdan-Lauš-Banja Luka i Prijedor-Kozarska Dubica-Gradiška-Banja Luka.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta RII-1502 Prijedor 3-RS/FBiH (Stara Rijeka) za vrijeme prelaska radnih mašina preko navedenog puta, tokom eksploatacije rudnika Ljubija. (do 31.12.2022.)

Do 24.06.2022. zbog izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu MI-106, dionica Derventa-Derventa (Žirovina), dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova na magistralnom putu M 14.1 Bijeljina-Šepak, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu MI-108, dionica Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor, saobraćaj će se odvijati uz izmijenjen režim vožnje. (do 31.12.2022.)

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog radova na regionalnom putu R-II 6502, granica RS/FBiH Ćesim-Pridvorci. (do 06.08.2022.)

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na reg. putu RI-3105 Teslić 2-Teslić 3 granica RS/FBiH (Podjezera). Predviđeno je da radovi traju do 16.08.2022. godine.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu R-459, dionica S.Ugljevik-Glavičice, u rejonu S.Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Napominjemo da se navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Na magistralnom putu M-I 105, dionica Rudanka-Doboj 1, izmijenjen je režim odvijanja  saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja  mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Vc od mosta Rudanka  (uključujući most ) do tunela Putnikovo brdo 2. ( do 31.12. 2022.).

Na magistralnom putu M-I 105 Rudanka-Doboj, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na spoju navedenog magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka na autoputu. (Predviđeno je da radovi traju do 20.06.2022. godine).

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici mag. puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, (na samoj liniji razgraničenja) odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Produženi su radovi na regionalnim putevima RI-2102, dionica Srbac-Gornja Vijaka1-Gornja Vijaka 2-Razboj, RI-3106 dionica Razboj-Tedin Han i RI 3105, dionica Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, pa vozače molimo da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. (Predviđeno je da radovi traju do 31.12.2022. godine).

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. Napominjemo da su u toku radovi na sanaciji ovog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji regionalnog puta RI-2109 (stara oznaka R-415), dionica Šipovo-granica RS/FBiH (Novo Selo), izmijenjen je režim vožnje i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj, u periodu od 07.10.2021. do 01.10.2022. godine, na stacionaži od 0+000 do 15+100 km.

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-I 2109 (stara oznaka R-415), dionica Jezero-Šipovo, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. (Radovi su planirani do 25.11.2022.).

Zbog oštećenja mosta, zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, na mostu Kralja Aleksandra, preko rijeke Lim, na dionici magistralnog puta MII-507 granica Brodar-granica RS/RSR (Rudo), a za ostala vozila se ograničava brzina kretanja preko mosta na 20 km/h.

Od 02.06.2021. na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu 3104 (stara oznaka R-472) dionica Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu MI-101 dionica Klašnice 2 – Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer nakon destrukcija nastalih mehaničim udarima predmetni nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja. Ovo rješenje je na snazi od 24.12.2020.godine i važi do sticanja uslova za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje), zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona. (Rješenje Min. saob 13.03/345 103-1/15, od 11.12.2015.)

Vozači, obavijestite AMS RS o zastojima i problemima na putu putem SMS broja “vozačke solidarnosti”, 066/823-000. Zbog velikog broja poziva na broj 1285, informacije o stanju na putevima i pomoć na putu u Republici Srpskoj možete dobiti i na broj 066/823-000 ili putem internet stranice.

Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.

AMAS RS