Njemačkim iznajmljenim avionom snimaju BiH | Bijeljina.com

Njemačkim iznajmljenim avionom snimaju BiH

01.09.2023.

Ministarstvo obrane i Oružane snage BiH će, u saradnji s Ministarstvom spoljnih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i transporta BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, iznad BiH realizovati posmatrački let s pripadnicima oružanih snaga Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke i Švedske.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, radi se o letu u skladu s odredbama međunarodnog ugovora “Otvoreno nebo”, a riječ je o najavlјenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i transporta BiH, iznajmlјenim avionom vazdušnih snaga Nјemačke.

“Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usuglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacija na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Snimanje teritorija se obavlja senzorima sertificiranim u skladu s odredbama Ugovora, a nakon pregleda od strane pripadnika OS BiH”, saopšteno je.

Ugovor “Otvoreno nebo” predstavlјa jedan od bezbjednosnih aranžmana, koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorija zemlјe iznad koje se obavlјa let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

“Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. BiH je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letaova, kako iznad teritorija BiH, tako i iznad teritorija ostalih zemalјa članica”, saopšteno je.

Izvor: Nezavisne