Napad na novinara tretiraće se kao posebno krivično djelo

30.06.2022. - Aktuelno

Predstavnički dom BiH usvojio je inicijativu poslanika kojom se Savjet ministara BiH obavezuje da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH, da se napad na novinare i novinarke tretira kao posebno krivično djelo.

Inicijativu je prethodno razmatrala i Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma, koja je dala zeleno svjetlo.

“Značajan porast broja napada na novinare u BiH od 2012. do 2022. godine poziva na razmatranje usvajanja izmjene zakona koji će kvalifikovati napad na novinare kao posebno krivično djelo. Kao osobe koje obavljaju funkciju promovisanja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informisanja javnosti, novinari trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja”, navodi se u inicijativi.

Dodaje se da je nedopustiv bilo kakav vid zastrašivanja ili ugrožavanja sigurnosti onih koji izvještavaju javnost o događajima i pojavama u društvu, pogotovo nasilničko ponašanje prema novinarima i prijetnje njihovim porodicama.

Poslanici u inicijativi podsjećaju da Linija za pomoć novinarima u BiH u posljednjih nekoliko godina bilježi porast prijetnji i napada na novinare, a posebno su u porastu prijetnje u online prostoru.

Ističe se da je u posljednje tri godine Linija registrovala više od 143 krivična djela počinjena prema novinarima, među kojima su jedan pokušaj ubistva, prijetnje smrću, fizički napadi i kršenja prava kojima se ugrožava njihova sigurnost.

“Novinari trenutno nisu u mogućnosti da podnesu adekvatnu krivičnu prijavu, koja će biti u skladu s vrstom napada izvršenog na novinare. Kao takav, napad na novinare s ciljem fizičke povrede ili prijetnje ne može biti prijavljen, jer nema zakona koji definiše radnje napada na novinare kao zasebno krivično djelo. Ovaj nedostatak zakona rezultuje u obeshrabrujuće malim brojevima krivičnih prijava nasilja nad novinarima”, navodi se u inicijativi.

Dodaje se da je samo u prvoj polovini 2021. godine registrovano više od 30 napada i drugih vidova kršenja prava novinara u BiH.  Prema podacima Udruženja BH novinari, u 2020. godini zabilježeno je 69 kršenja novinarskih prava, a godinu ranije 56, a tek mali procenat, 30 posto prijavljenih slučajeva napada na novinare u BiH je procesuiran.

Inicijatori navode da ovim žele da podstaknu i jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara i medijskih radnika, kao i promovisanje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva.

Izvor: Nezavisne / Anja Matarugić