Јoš pet dana konkurs za školovanje na Vojnoj akademiji

18.03.2024. - Aktuelno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske objavilo je javni konkurs za izbor do pet kandidata iz građanstva za upućivanje na školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, Ministarstva odbrane Republike Srbije, studijski program akademske studije Vojno vazduhoplovstvo – pilot helikoptera.

Zainteresovani kandidati imaju još pet dana da se prijave na javni konkurs, imajući u vidu da rok za prijavu ističe u petak, 22. marta 2023. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu koji je objavljeni u dnevnom listu Glas Srpske, a može se naći i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske www.mup.vladars.rs .

Selekcija i izbor kandidata sastoji se iz tri dijela:

-prvi dio selekcije kandidata realizuje MUP Srpske,

-drugi i treći dio selekcije kandidata vršiće se na Vojnoj akademiji u Beogradu.

Selekcija će uključivati provjere znanja iz matematike i provjeru fizičkih sposobnosti kandidata, te psihološku i medicinsko-zdravstvenu procjenu.

Tokom procesa selekcije vrši se i bezbjednosna provjera kandidata.

Konačni izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje utvrđuje MUP Srpske.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresi: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Uprava za policijsko obrazovanje, Banja Luka, Kuljanska ulica bb. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslovca Republike Srpske i putem broja telefona 051/330-801.

Odabarani kandidati će, nakon zaršenog školovanja na Vojnoj akademiji u Srbiji, biti raspoređeni u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izvor: RTRS